Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

Prevencia kriminality v Bratislavskom kraji

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave realizuje preventívne programy Policajného zboru a zároveň poskytuje súčinnosť pri realizácii preventívnych projektov a aktivít iných mimorezortných zložiek. Je v našom záujme ponúkať spoluprácu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre širokú verejnosť, pre rôzne cieľové skupiny. Preto v prípade Vášho záujmu o spoluprácu, vykonanie preventívnej aktivity (prednášky, besedy, diskusie z problematiky prevencie kriminality) alebo preventívneho projektu kontaktujte policajtov služobne zaradených na skupine prevencie príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislavskom kraji. (Kontaktujte, prosím, vzhľadom k vecnej a miestnej príslušnosti)

Skupina prevencie OR PZ BA I

kpt. Mgr. Jana Bandová
Telefón 09610 31108
Fax 09610 31109

Skupina prevencie OR PZ BA II

kpt. Mgr. Katarína Pichňová
Telefón 09610 32117
Fax 09610 32109

Skupina prevencie OR PZ BA III

Telefón 09610 33117
Fax 09610 33109

Skupina prevencie OR PZ BA IV

npor. Mgr. Katarina Vykydalová
Telefón 09610 34117
Fax 09610 34109

Skupina prevencie OR PZ BA V

kpt. Mgr. Gabriela Grisová
Telefón 09610 35122
Fax 09610 35109

Skupina prevencie OR PZ Pezinok

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
Telefón 096152 3111


 

Prevencia a styk s verejnosťou KR PZ

kpt. Ing. Ľubica Dankovičová
Telefón 09610 21206

Prevencia a styk s verejnosťou KR PZ

mjr. PaedDr. Zuzana Hrabovská
Telefón 09610 21206