Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2018, Pondelok
 

Prevencia kriminality v Bratislavskom kraji

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave realizuje preventívne programy Policajného zboru a zároveň poskytuje súčinnosť pri realizácii preventívnych projektov a aktivít iných mimorezortných zložiek. Je v našom záujme ponúkať spoluprácu v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre širokú verejnosť, pre rôzne cieľové skupiny. Preto v prípade Vášho záujmu o spoluprácu, vykonanie preventívnej aktivity (prednášky, besedy, diskusie z problematiky prevencie kriminality) alebo preventívneho projektu kontaktujte policajtov služobne zaradených na skupine prevencie príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislavskom kraji. (Kontaktujte, prosím, vzhľadom k vecnej a miestnej príslušnosti)

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA I

npor. Mgr. Jana Ďurkovičová
Telefón 09610 31108
Fax 09610 31109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA II

kpt. Mgr. Katarína Pichňová
Telefón 09610 32117
Fax 09610 32109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA III

kpt. JUDr. Patrícia Sikelová
Telefón 09610 33117
Fax 09610 33109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA IV

kpt. PaedDr. Martina Kočišová
Telefón 09610 34117
Fax 09610 34109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA V

kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová
Telefón 09610 35122
Fax 09610 35109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ Pezinok

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
Telefón 096152 3111


 

Prevencia a styk s verejnosťou KR PZ

kpt. Ing. Ľubica Dankovičová
Telefón 09610 21206

Prevencia a styk s verejnosťou KR PZ

mjr. PaedDr. Zuzana Hrabovská
Telefón 09610 21206