Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. júl 2017, Piatok
Prejsť na web MV SR
 • Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
 • Slovenské bezpečnostné, záchranárske a ozbrojené zložky si precvičili svoju pripravenosť na krízové situácie či vojnový stav
 • Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Hasiči varujú pred zakladaním ohňov v prírode
Prejsť na web MV SR a EÚ
 • Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ
 • Vyzvanie na národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
 • Nová výzva zameraná na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 • Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia
 • Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP v rámci I. hodnotiaceho kola
Prejsť na web Azyl a migrácia
 • Migračný úrad MV SR podporuje platformu uľahčujúcu prístup osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce
 • Migračný úrad na Dobrom festivale v Prešove
 • Svetový deň utečencov – oslava života tých, ktorí museli odísť zo svojich domovov
 • Informačný deň Európskeho podporného úradu pre azyl /EASO/
 • Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
Prejsť na web Polícia
 • Oddelenie cudzineckej polície v Žiline bude dňa 28.7.2017 zatvorené
 • Slovenské bezpečnostné, záchranárske a ozbrojené zložky si precvičili svoju pripravenosť na krízové situácie či vojnový stav
 • Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda
 • Zadržaný Ukrajinec aj zaistené pašované cigarety na vonkajšej hranici
 • Bilancia dopravnej nehodovosti počas letných prázdnin
Prejsť na web Hasiči a záchranári
 • Vymenovanie riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach
 • Prevrátená cisterna pri Dunajskej Strede
 • Dopravná nehoda motorového vozidla a vlaku
 • Ohlásený požiar osobného auta
 • Požiar v obchode s bicyklami
Prejsť na web Krízové riadenie
 • Ministerstvo vnútra SR je pripravené pomôcť Dánsku s povodňami
 • Vláda preplatí výdavky za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce
 • Národný deň 112 - celé Slovensko súťaží
 • Dohoda s Bieloruskom o spolupráci a pomoci pri mimoriadnych udalostiach
 • Záchranárske moduly musia byť dostupné všetkým Európanom
Prejsť na web Okresné úrady
 • Trenčiansky kataster od 10. júla na novej adrese
 • Archivári z Komárna pripravili putovnú výstavu o živote v ich okrese počas prvej svetovej vojny
 • Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze
 • Komárňanský štátny archív ukázal svoje poklady verejnosti
 • Prístup k bohatstvu slovenských archívov sa zrýchlil a zjednodušil
Prejsť na web Schengen
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
 • Vízová povinnosť pre Ukrajincov končí, pripravte sa na možné zdržanie na východnej hranici
 • Migračný úrad MV SR pozýva 19. júna na informačný deň venovaný Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO)
 • Do Macedónska odišli ďalší policajti
Prejsť na web Verejná správa
 • Trenčiansky kataster od 10. júla na novej adrese
 • Archivári z Komárna pripravili putovnú výstavu o živote v ich okrese počas prvej svetovej vojny
 • Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom
 • Prostredníctvom nového centra pre ľudské zdroje na Úrade vlády SR sa vytvorí profesionálna štátna služba
 • Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
 • Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia
 • Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme
 • Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete
 • Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • Staňte sa spoluautormi Knižnice príkladov dobrej praxe
 • Informácia pre zodpovedných za plnenie úlohy č. 18 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2017-2019
 • Ministerstvo vnútra SR – Sekcia európskych programov hľadá odborných hodnotiteľov projektov
 • Organizovali sme semináre na tému participatívnej tvorby verejných politík
 • Eurofondové výzvy pre MNO: Najčastejšie otázky z infoseminárov a termíny konzultácií
Prejsť na web Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
 • Začala fungovať nová štátna volebná komisia, predsedom sa stal opäť Eduard Bárány
 • MV SR zverejnilo záverečné správy politických strán o nákladoch na volebnú kampaň
 • PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016: VÝSLEDKY
 • Kabinet schválil návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do parlamentu
 • Prvej štátnej volebnej komisii sa začalo funkčné obdobie, jej členovia zložili sľub

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

26. 07. 2017 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlasuje dňa 25.07.2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu...
» celá správa

Slovenské bezpečnostné, záchranárske a ozbrojené zložky si precvičili svoju pripravenosť na krízové situácie či vojnový stav

26. 07. 2017 - Ochranu a obranu štátnej hranice vo vojnovom stave a v čase vojny si názornou ukážkou praktických cvičení trénovali pracovníci Migračného úradu MV SR oddelenia azylových zariadení spolu s hraničnou a cudzineckou políciou (UHCP PPZ). Ide v poradí o tretie cvičenie ,...
» celá správa

Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda

25. 07. 2017 - O problematike rozpustenia politických strán sa hovorilo na tematickom seminári Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX), ktorý sa uskutočnil dňa 18. júla 2017. Právnický termín de lege ferenda ...
» celá správa

Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby

20. 07. 2017 - Pred obdobím prázdnin, dovoleniek a s ním spojeného cestovania do cudziny chceme pozornosť verejnosti upriamiť na jeden konkrétny benefit, ktorý môže využiť každý držiteľ aktivovaného elektronického občianskeho preukazu s čipom, čiže ten, kto má k nemu bezpečnostný osobný kód – BOK....
» celá správa