Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. august 2017, Pondelok
Prejsť na web MV SR
 • Múzeum holokaustu v Seredi bude pre žiakov a študentov dostupné dvomi spôsobmi
 • Nový airbus vládnej letky by mohol začať slúžiť už začiatkom jesene
 • Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť - projekty je potrebné predložiť do 20. septembra
 • Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií
 • Slovenské bezpečnostné, záchranárske a ozbrojené zložky si precvičili svoju pripravenosť na krízové situácie či vojnový stav
Prejsť na web MV SR a EÚ
 • Dopyt po výzve na odpady je vyšší ako vyčlenené prostriedky na výzvu
 • Vyčerpanie alokácie výzvy na miestne občianske poriadkové služby
 • Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam
 • Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov
 • Usmernenia pre žiadateľov o NFP v rámci OP ĽZ
Prejsť na web Azyl a migrácia
 • Opekačka na Železnej studničke s cudzincami
 • Migračný úrad MV SR podporuje platformu uľahčujúcu prístup osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na trh práce
 • Migračný úrad na Dobrom festivale v Prešove
 • Svetový deň utečencov – oslava života tých, ktorí museli odísť zo svojich domovov
 • Informačný deň Európskeho podporného úradu pre azyl /EASO/
Prejsť na web Polícia
 • Chystajte sa 14. septembra do Prešova!
 • Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť - projekty je potrebné predložiť do 20. septembra
 • Slovenské bezpečnostné, záchranárske a ozbrojené zložky si precvičili svoju pripravenosť na krízové situácie či vojnový stav
 • Možnosti a následky rozpustenia politických strán de lege ferenda
 • Zadržaný Ukrajinec aj zaistené pašované cigarety na vonkajšej hranici
Prejsť na web Hasiči a záchranári
 • Požiar stohu slamy
 • Dopravná nehoda nákladného vlaku a kamióna
 • Ohlásený požiar traktora v obci Plevník - Drieňové
 • Požiar nákladného vozidla s návesom pri Trstenej
 • Požiar v areáli vrakoviska áut
Prejsť na web Krízové riadenie
 • Ministerstvo vnútra SR je pripravené pomôcť Dánsku s povodňami
 • Vláda preplatí výdavky za povodňové zabezpečovacie a záchranné práce
 • Národný deň 112 - celé Slovensko súťaží
 • Dohoda s Bieloruskom o spolupráci a pomoci pri mimoriadnych udalostiach
 • Záchranárske moduly musia byť dostupné všetkým Európanom
Prejsť na web Okresné úrady
 • Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť - projekty je potrebné predložiť do 20. septembra
 • Archivári z Komárna pripravili putovnú výstavu o živote v ich okrese počas prvej svetovej vojny
 • Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze
 • Komárňanský štátny archív ukázal svoje poklady verejnosti
 • Prístup k bohatstvu slovenských archívov sa zrýchlil a zjednodušil
Prejsť na web Schengen
 • Občiansky preukaz používame aj ako cestovný doklad - pri krádeži či strate môžete sami zabrániť jeho zneužitiu pomocou elektronickej služby
 • Trestať krajiny V4 za neúspech projektu dobrovoľných kvót na migrantov by bolo nerozumné
 • Vízová povinnosť pre Ukrajincov končí, pripravte sa na možné zdržanie na východnej hranici
 • Migračný úrad MV SR pozýva 19. júna na informačný deň venovaný Európskemu podpornému úradu pre azyl (EASO)
 • Do Macedónska odišli ďalší policajti
Prejsť na web Verejná správa
 • Archivári z Komárna pripravili putovnú výstavu o živote v ich okrese počas prvej svetovej vojny
 • Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom
 • Prostredníctvom nového centra pre ľudské zdroje na Úrade vlády SR sa vytvorí profesionálna štátna služba
 • Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa
 • Rozbiehajú sa prvé reformné projekty, ktoré posunú Slovensko vpred
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
 • Verejné výzvy na výber zástupcov do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
 • Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia
 • Úrad splnomocnenca vyhlásil výzvu na predkladanie projektov k dotačnej schéme
 • Podporujeme prístup k zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvete
 • Vyzvanie na národný projekt Zdravé komunity 2A - OPLZNP-PO5-2017-4
Prejsť na web Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 • ÚRADNÝ SPRAVODAJ 31. – 32. týždeň 2017
 • Udeľovanie Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016
 • Príručka pre mimovládne neziskové organizácie o čerpaní fondov EÚ
 • Výzva na výber zástupcov z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie
 • Otvorili sme dvere participatívnej tvorbe eurofondových výziev
Prejsť na web Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
 • Začala fungovať nová štátna volebná komisia, predsedom sa stal opäť Eduard Bárány
 • MV SR zverejnilo záverečné správy politických strán o nákladoch na volebnú kampaň
 • PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016: VÝSLEDKY
 • Kabinet schválil návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do parlamentu
 • Prvej štátnej volebnej komisii sa začalo funkčné obdobie, jej členovia zložili sľub

Múzeum holokaustu v Seredi bude pre žiakov a študentov dostupné dvomi spôsobmi

17. 08. 2017 - V novom školskom roku bude Múzeum holokaustu v Seredi otvorené žiakom a študentom. Odbor prevencie kriminality MV SR  a Múzeum holokaustu v Seredi spúšťajú nový projekt. Pri tejto príležitosti sa ich zástupcovia zúčastnili na prehliadke múzea, ktoré sa nachádza v priestoroch...
» celá správa

Nový airbus vládnej letky by mohol začať slúžiť už začiatkom jesene

17. 08. 2017 - Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika v stredu 16. augusta 2017 predpoludním pristál Airbus A-319, ktorý sa stane súčasťou Leteckého útvaru MV SR. Lietadlo vzápätí odletelo do českej Ostravy, kde dostane nový náter. Slovensku by mohlo slúžiť už budúci mesiac.  Airbus A-319 má 15 rokov...
» celá správa

Témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2017 je kybernetická bezpečnosť - projekty je potrebné predložiť do 20. septembra

15. 08. 2017 - Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo zvolilo tému kybernetickej bezpečnosti. Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade...
» celá správa

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity vyzýva na nominácie členov/členiek poradného orgánu pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií

26. 07. 2017 - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz ako zriaďovateľ poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mimovládnych a neziskových organizácií (ďalej len „poradný orgán“) vyhlasuje dňa 25.07.2017 v zmysle čl.4 ods. 9 štatútu poradného orgánu...
» celá správa