Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. október 2015, Utorok
 • V druhom októbrovom týždni sa dopravní policajti zamerajú na kontrolu nákladných vozidiel a autobusov
 • Materiálna humanitárna pomoc Červenému krížu Srbska
 • Vznikne centrum výskumu v oblasti bezpečnosti
 • Služby elektronickej matriky sú už dostupné
 • Od 1. októbra 2015 zmeny v zákone o matrikách
 • Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3 a špecifický cieľ 3.1.3
 • 15 OBCÍ Z OKOLIA RIMAVSKEJ SOBOTY JE LEPŠIE PRIPRAVENÝCH NA POVODNE
 • Ďalších 19 obcí si prevzalo protipovodňové balíky
 • Vznikne centrum výskumu v oblasti bezpečnosti
 • Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
 • Staráme sa o žiadateľov o azyl z Rakúska
 • Spoločné cvičenie bezpečnostných zložiek preverilo pripravenosť SR v prípade prílivu migrantov
 • Stanovisko ministerstva vnútra k výsledku miestneho referenda v Gabčíkove
 • Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu
 • Novela zákona o azyle sa zaoberá aj maloletými žiadateľmi bez sprievodu
 • V druhom októbrovom týždni sa dopravní policajti zamerajú na kontrolu nákladných vozidiel a autobusov
 • Zmeny v zákone o cestnej premávke parlament posunul do 2. čítania
 • Policajná inšpekcia je zákonná
 • Policajti zadržali Ukrajinca s pašovanými cigaretami
 • Ocenenie príslušníkov PZ za príkladné plnenie služobných úloh pri príležitosti Dňa Policajného zboru
 • Požiar stavebného odpadu v pivničných priestoroch bytového domu
 • Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave
 • Dopravná nehoda v obci Brezová pod Bradlom
 • Požiar skladových priestorov v obci Mliečany
 • Dopravná nehoda v katastri obce Nová Dedinka
 • Materiálna humanitárna pomoc Červenému krížu Srbska
 • Vznikne centrum výskumu v oblasti bezpečnosti
 • Lyžiari do 15 rokov budú musieť povinne nosiť na hlavách ochranné prilby
 • Samosprávy dostanú peniaze za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach
 • Humanitárna pomoc pre Nepál zasiahnutý prírodnou katastrofou
 • Od 1. októbra 2015 zmeny v zákone o matrikách
 • Letné tábory si užilo takmer 500 detí, ďalšie projekty pre sociálne slabšie rodiny sú pripravené
 • Nová vyhláška o výdavkoch na voľby je pripravená
 • Prázdniny pre deti zo sociálne slabších rodín
 • Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
 • Pri cestách do zahraničia rátajte s opatreniami na hraniciach
 • Minister vnútra Robert Kaliňák na pracovnej ceste v Kanade
 • Slovensko je spoľahlivým členom schengenského priestoru už sedem rokov, v hodnoteniach obstálo výborne
 • Návšteva námestníka generálneho tajomníka OSN pre vládu práva a bezpečnostné inštitúcie
 • Nové elektronické doklady pre cudzincov
 • Služby elektronickej matriky sú už dostupné
 • Od 1. októbra 2015 zmeny v zákone o matrikách
 • Európska komisia predstavila v Bratislave príručku pre skvalitňovanie verejnej správy
 • Letné tábory si užilo takmer 500 detí, ďalšie projekty pre sociálne slabšie rodiny sú pripravené
 • Prvej štátnej volebnej komisii sa začalo funkčné obdobie, jej členovia zložili sľub
 • Pozvánka na seminár o uplatňovaní sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní
 • Problémom sa najlepšie čelí spoločne, preto podporíme komunitné centrá v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami
 • Zoznam obcí zapojených do Národného projektu Take Away
 • Deviateho septembra si pripomíname pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia
 • Samosprávy integrujúce Rómov dostanú pomoc
 • Ponuka pre MNO na bezplatný audit organizácie a účtovno-daňové poradenstvo
 • Úrad splnomocnenca hľadá skúseného vedúceho výskumného tímu
 • Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie
 • Pozvánka na 2-dňový kurz pre zástupcov verejnej správy - Právne a ekonomické minimum o MNO
 • Workshopy na tému OIS MNO: Ďakujeme za účasť
 • Prvej štátnej volebnej komisii sa začalo funkčné obdobie, jej členovia zložili sľub
 • Nová vyhláška o výdavkoch na voľby je pripravená
 • Od júla sú účinné nové zákony upravujúce voľby a volebnú kampaň, ich prijatie ocenilo GRECO
 • Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa vytvorí do konca augusta 2015

V druhom októbrovom týždni sa dopravní policajti zamerajú na kontrolu nákladných vozidiel a autobusov

02. 10. 2015 - V pondelok 5. októbra 2015 odštartuje celoeurópska dopravno-bezpečnostná akcia, do ktorej sa zapoja aj policajti na celom území Slovenska. Organizuje ju medzinárodná stavovská organizácia  TISPOL, združujúca služby dopravnej polície európskych štátov. Počas celého týždňa sa...
» celá správa

Materiálna humanitárna pomoc Červenému krížu Srbska

02. 10. 2015 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci bilaterálnych vzťahov a solidarity v otázke imigrantov iniciovalo a ponúklo ďalšiu v poradí druhú materiálnu humanitárnu pomoc Červenému krížu Srbska v roku 2015. Pomoc SR pozostáva z humanitárneho materiálu Ministerstva obrany...
» celá správa

Vznikne centrum výskumu v oblasti bezpečnosti

01. 10. 2015 - Máme príležitosť stať sa lídrom v oblasti vývoja a výskumu vnútornej bezpečnosti a civilnej ochrany. Bezpečnostné riziká súvisiace s klimatickými zmenami v podobe prírodných katastrof, ale aj potenciálne ničivé priemyselné havárie a následky organizovaného zločinu nútia štáty hľadať...
» celá správa

Služby elektronickej matriky sú už dostupné

01. 10. 2015 - Potvrdenia či výpisy z matričných kníh, žiadosti o zmenu mena alebo priezviska a ďalšie úkony vyžadované v matričnej praxi je od 1. októbra 2015 možné vykonávať elektronicky. Umožnila to novela zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ktorá zavádza do našej legislatívy...
» celá správa