Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. august 2015, Sobota
Sekcie MV SR
Sekcie MV SR
 
 
Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Ministerstvo vnútra zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

27. 07. 2015 - Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách. Cieľavedome, komplexne...
» celá správa
 
 
 

Letné tábory pre deti zo sociálne slabších rodín

06. 07. 2015 - Tento rok sa môžu tešiť do letného tábora aj deti zo sociálne slabších rodín a  ich rodičia...
» celá správa
 

Nové elektronické služby registra adries

02. 07. 2015 -  Register adries, správcom ktorého je ministerstvo vnútra,  obsahuje informácie o ...
» celá správa
 

Od júla sú účinné nové zákony upravujúce voľby a volebnú kampaň, ich prijatie ocenilo GRECO

02. 07. 2015 - Dňa 1. júla 2015 nadobudli účinnosť nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy...
» celá správa

 
 
 
 
 
[Copyright]