Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2016, Pondelok
Sekcie MV SR
 
 

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti - medzirezortné pripomienkové konanie

18. 05. 2016 - Dňa 18. mája 2016 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu Akčného  plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018. Predložený návrh Akčného plánu určuje strategické opatrenia a úlohy na najbližšie obdobie. Medzirezortné...
» celá správa
 
 
 

Schválené Legislatívne pravidlá vlády

05. 05. 2016 - Vláda SR dňa 04. 05. 2016 na svojom 6. rokovaní schválila Legislatívne pravidlá vlády SR. V rámci...
» celá správa
 

Finálny návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 - 2019 zverejnený

29. 04. 2016 - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je poverený koordináciou tvorby a ...
» celá správa
 

Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

20. 04. 2016 - Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené...
» celá správa