Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2019, Pondelok
 
 

Spolupráca UPSVaR s dobrovoľníckymi centrami na Slovensku

15. 03. 2019 - V rámci plnenia Akčného plánu Koncepcie ROS na roky 2017 – 2018 bolo jednou z dôležitých úloh navrhnúť a vypracovať  systém spolupráce medzi úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a dobrovoľníckymi centrami na Slovensku.  Zámerom tejto spolupráce je posilniť a...
» celá správa
 
 
 

Z denníkov analytiky - Apríl 2019

17. 04. 2019 - Workshop a výber projektov v rámci participatívneho rozpočtu na Strednej priemyselnej...
» celá správa
 

S predstaviteľmi štátnej správy a občianskej spoločnosti diskutujeme o Akčných plánoch Iniciatívy pre otvorené vládnutie

02. 04. 2019 - V súvislosti s hodnotením plnenia záväzkov vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy...
» celá správa
 

Z denníkov pilotných schém - Apríl 2019

01. 04. 2019 - Pilotný projekt č. 3 - Krajská koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v...
» celá správa