Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. august 2016, Nedeľa
 
 

Reformný zámer – schválený

25. 08. 2016 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), na základe schváleného Reformného zámeru, pokračuje v ďalšej etape prípravy národného projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej,...
» celá správa
 
 
 

ZASTAVME ŠÍRENIE NENÁVISTNÝCH PREJAVOV!

22. 06. 2016 - Spoločná výzva orgánov štátnej správy, mimovládnych organizácií a akademických expertov  ...
» celá správa
 

Schválené Legislatívne pravidlá vlády

05. 05. 2016 - Vláda SR dňa 04. 05. 2016 na svojom 6. rokovaní schválila Legislatívne pravidlá vlády SR. V rámci...
» celá správa
 

Vyhodnotenie participatívnych procesov tvorby verejných politík

01. 08. 2016 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizoval v priebehu februára...
» celá správa