Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2017, Štvrtok
 

Správy - Iniciatíva pre otvorené vládnutie


:


Koordinačné stretnutie k open data politikám
18. 10. 2017

ÚSV ROS organizoval dňa 3.10.2017 na pôde MV SR koordinačné stretnutie k plneniu úloh z Akčného plánu OGP 2017-2019 (gestor ÚSV ROS), Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy (gestor NASES) a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (gestor...

Open Government Week 2017 - Save the date
13. 10. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017. Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým sme naštartovali Akčný plánIniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný...

Otvorené vzdelávacie zdroje sú celosvetovou témou
26. 09. 2017

Zástupkyne úradu splnomocnenca sa zúčastnili 2. celosvetového kongresu UNESCO na tému otvorené vzdelávacie zdroje – Open Educational Resources (OER). Kongres sa uskutočnil v slovinskej Ľubľane v dňoch 18.-20.09.2017. Zúčastnili sa ho zástupcovia krajín z celého sveta na úrovni ministrov...

Novela infozákona v MPK
22. 09. 2017

Novela zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je v čase od 20. septembra do 10. októbra 2017 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na príprave novely sa od začiatku podieľali...

Medzinárodné pracovné stretnutie kontaktných osôb pre OGP témy v Bratislave
14. 09. 2017

V piatok 8. septembra 2017 zorganizoval úrad splnomocnenca medzinárodné pracovné stretnutie Open Government Partnership -Central and East Europe Exchange určené kontaktným osobám Iniciatívy pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership – OGP). Bolo to vôbec prvé takéto regionálne...

Prieskum dopytu verejnosti po otvorených údajoch a otvorených aplikačných rozhraniach
25. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) realizoval v termíne 16. - 31. marca 2017 prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a otvorených aplikačných programových rozhraniach elektronických služieb verejnej správy. Prieskum bol realizovaný ...

Analýza zverejnených datasetov na data.gov.sk
09. 08. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pilotnú Analýzu zverejňovania datasetov verejnej správy.  Analýza bola predložená na 12. zasadnutie rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa konalo dňa 19. júna 2017. Analýza je...

Participatívne tvorené verejné politiky na národnej úrovni
31. 07. 2017

Jednou z úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019 na podporu participácie je identifikovať tie verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívnym spôsobom v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Ide o úlohu B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy