Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Aktuálne informácie o Iniciatíve pre otvorené vládnutie


:


Týždeň otvoreného vládnutia 2020 ide on-line!
16. 09. 2020

PROGRAM ONLINE DISKUSIÍ, KROÉ BUDÚ STREAMOVANÉ VO ŠTVRTOK, 24. SEPTEMBRA 2020 NÁJDETE NA TOMTO MIESTE.   Vážené priateľky, vážení priatelia a priaznivci otvoreného vládnutia, veľmi nás to mrzí, ale v súlade s aktuálnymi platnými opatreniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva...

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 – pozvánka
27. 08. 2020

Milé priateľky, priatelia, vážené kolegyne, kolegovia, priaznivci otvoreného vládnutia,  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martina Giertla Vás srdečne pozýva na 5. ročník podujatia Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka...

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. 08. 2020

Dňa 20. augusta 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Martinom Klusom. Spolu so splnomocnencom vlády sa stretnutia zúčastnila aj kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku, Lucia Lacika, ktorá...

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 je otvorený dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam!
17. 08. 2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 (23. – 25. september 2020, v Starej tržnici v Bratislave) sa nezaobíde bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok! Ak chcete spojiť príjemné s užitočným a byť súčasťou ďalšieho jedinečného podujatia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Splnomocnenec vlády diskutoval s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády
09. 07. 2020

Dňa 6. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupcami úradu stretol s riaditeľom odboru prevencie korupcie na Úrade vlády SR Petrom Kovaříkom. Na stretnutí prebehla diskusia o spoločných témach, na ktorých ÚSV ROS s odborom...

Otvorené vzdelávacie zdroje: Splnomocnenec sa stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
08. 07. 2020

Dňa 3. júla 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl spoločne so zástupkyňami úradu stretol so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Monikou Filipovou k téme otvorené vzdelávacie zdroje. Úrad splnomocnenca rozvíja tému...

Eurofondy a otvorené vládnutie: Podporujeme medzisektorové partnerstvá
07. 07. 2020

Cez Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie podporujeme aj posilnenie otvoreného vládnutia v rámci prípravy, implementácie a monitoringu Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2021 - 2027. V rámci úlohy č. 21 vyplývajúcej z Akčného plánu Iniciatívy...

Hlavné výzvy otvorených vzdelávacích zdrojov: šírenie povedomia a podpora tvorby
06. 07. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) pravidelne diskutuje s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s jeho priamo riadenými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a akademickej obce o téme otvorených vzdelávacích zdrojov na Slovensku. Ambíciou...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy