Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Týždeň otvoreného vládnutia 2020

Presunutie termínu Týždňa otvoreného vládnutia 2020 na jeseň

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, 

opäť sme sa naplno pustili do príprav Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa bude konať na konci septembra 2020. Sledujte náš web a sociálne stránky, kde budeme informovať o podujatí.


Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas jedného týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom.

Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je jedinečnou príležitosťou spoločne vytvoriť ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

Obrázok OGP week 2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020

Týždeň otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa bude konať v dňoch 26. - 29. mája v Bratislave, je jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechovaj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. Našim cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusné panely, workshopy, prednášky, so zapojením rôznych aktérov. Tento priestor chceme využiť aj na ukázanie toho, ako funguje otvorené vládnutie, zapájanie občanov či mimovládnych organizácií a ďalších aktérov do vládnutia v praxi na rôznych úrovniach vládnutia – od samosprávy, cez štát až po Európsku úniu.

KEDY?

26. - 29. máj 2020

KDE?

V Bratislave

PRE KOHO JE TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA?

Pre aktívnych občanov, pre mimovládne organizácie, pre predstaviteľov štátnej správy, krajov, miest a obcí, pre predagógov, študentov, vedcov, podnikateľov, firmy, pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku.

Staňte sa súčasťou programu!

Výzva do programu Staňte sa súčasťou programu a predstavte vaše iniciatívy, konkrétne príklady z praxe, publikácie či školenia! Spoločne budeme diskutovať o cieľoch, výzvach, príkladoch z praxe, o reformných iniciatívach s dobrým aj zlým koncom, ktoré smerujú k zlepšeniu kultúry vládnutia na Slovensku. Ak ste mimovládna nezisková organizácia, skupina aktívnych občanov, obec, mesto, kraj, alebo ministerstvo, podnikateľ, podnikateľka či firma, ponúknite nám váš príbeh, ktorý rozvíja aspoň jednu z prioritných tém Týždňa otvoreného vládnutia:

  • zapájanie občanov do verejných politík (participácia),
  • inovácie a skvalitňovanie služieb verejnej správy,
  • transparentnosť a otvorené informácie,
  • otvorená justícia a boj proti korupcii,

Viac informácií nájdete na tomto mieste.