Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2020, streda
 

Týždeň otvoreného vládnutia 2020

Informácie o Týždni otvoreného vládnutia nájdete aj na Facebooku

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, 

postupne začíname so zverejňovaním nášho nabitého programu Týždňa otvoreného vládnutia 2020. 

Prvý deň otvoríme panelovou diskusiou o rôznych pohľadoch na partnerstvo – zo strany štátu, samosprávy, mimovládnych neziskových organizácií... Celý deň budeme cez workshopy či prezentácie prakticky ukazovať, ako funguje partnerstvo v realite Slovenska. Samosprávy určite uvítajú praktické školenia zamerané na zverejňovanie informácií na svojich webstránkach, vedcov, vysoké školy čivýskumníkov určite poteší diskusia o potrebe prijímať rozhodnutia nazáklade faktov, nie domienok. Večer ukončíme veľkou verejnou prezentáciou projektov mimovládnych neziskových organizácií, zameraných na zlepšenie fungovania verejnej správy na rôznych úrovniach.

Druhý deň venujeme princípom právneho štátu a otvoreného vládnutia, najmä výzvam zlepšovania transparentnosti, boju proti korupcii.Otvoríme otázku zapájania občanov do tvorby legislatívy na úrovni parlamentu, či prístup občanov k volebnému právu nielen zo zahraničia, ale aj z hľadiska prístupnosti. Štátni úradníci určite ocenia praktické školenia zamerané na etiku v štátnej službe, konkrétne postpy pri oznamovaní korupcie. Tí, ktorí sa venujú poskytovaniu dotácií z verejného rozpočtu sa určite radi zapoja do diskusie o transparentnosti poskytovania dotácií. Večer nás, ak všetko dobre dopadne, čaká spoločný výstup so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku o stave právneho štátu.

V posledný deň sa pozrieme na participáciu ako nástroj otvoreného vládnutia. Inšpirujeme sa v susednom Rakúsku, kde sa priamo od najpovolanejších dozvieme o rakúskych štandardoch participácie. V priebehu dňa sa budeme venovať najmä mladým ľuďom a nástrojom, vďaka ktorým môžu vyjadrovať svoje názory a postoje na verejné politiky a dianie v spoločnosti. Zástupcovia samospráv, štátu, základných, stredných, či vysokých škôl, ale aj mimovládne neziskové organizácie sa dozvedia o participatívnych rozpočtoch, o tvorbe stratégií pre mladých s mladými. Určite ocenia informácie o potrebách mladých na vidieku, či o participácií mladých na školách. Večerný program otvárame spoločne s mestom Bratislava všetkým, ktorí chcú vedieť viac o plánoch mesta na najbližších desať rokov a chcú nevšedným spôsobom vyjadriť svoj názor.

Registráciu spustíme čoskoro, dovtedy sa na našom facebooku a instagrame nechajte nalákať na jednotlivé diskusie, workshopy či prednášky, ktoré vám postupne predstavujeme.

 QR kód_FB EventInformácie o Týždni otvoreného vládnutia 2020 nájdete na udalosti na facebooku.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 v dňoch 23. - 25. septembra

Milé priateľky, milí priatelia otvoreného vládnutia na Slovensku, 

opäť sme sa naplno pustili do príprav Týždňa otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa bude konať v dňoch 23. - 25. septembra 2020 v Bratislave. Sledujte náš web a sociálne stránky, kde budeme informovať o podujatí. Od augusta vás budeme informovať o nabitom programe plnom diskusií, workshopov, školení či prezentácií, vďaka ktorým prakticky zažijeme a pochopíme základné princípy otvoreného vládnutia.

save the date_september


Týždeň otvoreného vládnutia

Týždeň otvoreného vládnutia je pre všetkých, ktorí veria, že občania majú byť súčasťou rozhodnutí svojej vlády. Počas jedného týždňa sa stretnú všetci tí, ktorých cieľom je otvorené vládnutie, aby si navzájom vymenili nápady, diskutovali o riešeniach, aby bola vláda zodpovedná voči svojim občanom.

Či je témou zapájanie všetkých relevantných aktérov do verejných politík či zlepšovanie prístupu k informáciám, alebo boj proti korupcii, Týždeň otvoreného vládnutia je jedinečnou príležitosťou spoločne vytvoriť ambiciózne záväzky k otvorenému vládnutiu.

Týždeň otvoreného vládnutia 2020 je jedinečným podujatím, ktoré ponúkne príležitosť prezentovať sa pre každého. Vytvárame otvorený priestor pre zviditeľnenie úspechovaj neúspechov, ktoré sa snažia o podporu princípov otvoreného vládnutia. Našim cieľom je informovať verejnosť o otvorenom vládnutí, dôležitosti princípov transparentnosti, otvorenosti a participácie prostredníctvom rôznych typov aktivít – diskusné panely, workshopy, prednášky, so zapojením rôznych aktérov. Tento priestor chceme využiť aj na ukázanie toho, ako funguje otvorené vládnutie, zapájanie občanov či mimovládnych organizácií a ďalších aktérov do vládnutia v praxi na rôznych úrovniach vládnutia – od samosprávy, cez štát až po Európsku úniu.

KEDY?

23. - 25. september 2020

KDE?

Stará Tržnica, Bratislava

PRE KOHO JE TÝŽDEŇ OTVORENÉHO VLÁDNUTIA?

Pre aktívnych občanov, pre mimovládne organizácie, pre predstaviteľov štátnej správy, krajov, miest a obcí, pre predagógov, študentov, vedcov, podnikateľov, firmy, pre všetkých, ktorí chcú zlepšiť kultúru vládnutia na Slovensku.