Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2017, Utorok
 

Správy - Konferencie, workshopy a iné podujatia


:


Open Government Week 2017 - Save the date
13. 10. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás srdečne pozýva na celotýždňový workshop s názvom OPEN GOVERNMENT WEEK 2017. Po úspešnom minuloročnom OPEN GOVERNMENT WEEK, ktorým sme naštartovali Akčný plánIniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017-2019, je tento ročník venovaný...

Pozvánka: Choreografie zmeny - Diskusné večery so splnomocnencom
28. 09. 2017

V najbližších týždňoch sa v rámci Národného projektu Participácia tešíme na cyklus ôsmych panelových diskusií, ktoré uvádzame pod spoločným názvom Choreografie zmeny. Prvý diskusný večer so splnomocnencom SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Giertlom a jeho hostí na tému: V...

Pozvánka na konferenciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR do Banskej Bystrice
10. 04. 2017

V súvislosti s potrebou informovať a sprostredkovať mnohé informácie o uplatňovaní Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) si Vás dovoľujeme informovať a zároveň Vás pozvať na konferenciu s názvom  ...

Pozvánka na konferenciu organizovanú Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave
10. 03. 2017

V programovom období 2014-2020 gestor Horizontálnych princípov, rovnosť mužov a žien a Nediskrimináciu (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva viacero nových úloh, ktoré je potrebné v procese implementácie uplatňovať v rámci všetkých operačných programov. Informácie o nových...

OPEN GOVERNMENT WEEK - Záverečná správa a prezentácie
23. 12. 2016

Séria workshopov pod spoločným názvom OPEN GOVERNMENT WEEK sa uskutočnila v dňoch 17. až 20. 10. 2016. Hlavnými cieľmi workshopov boli: prezentácia pripravovaného Akčného plánu OGP 2016 – 2019 a jeho úloh, sieťovanie zástupcov štátnej správy so zástupcami občianskej spoločnosti, prezentácia...

Dunajská stratégia - National Participation Day in the EU Strategy for the Danube Region
19. 12. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s – Foster Europe, Foundation for strong European Regions a Danube Civil Society Forum (DCSF) zrealizovali dňa 21.10.2016 v Bratislave informačný workshop s názvom Dunajská stratégia – National...

Posledné miesta! Dunajská stratégia - 3rd Participation Day
28. 10. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pri príležitosti slovenského predsedníctva v Dunajskej stratégii srdečne so spoluorganizátormi pozýva konferenciu s názvom 3. deň participácie v Dunajskej stratégii. Ide o pokračovanie predchádzajúcich medzinárodných konferencií,...

Otvorené dáta: stretnutie členov medzinárodného konzorcia v Bratislave
27. 03. 2014

V Bratislave sa 26. a 27. marca 2014 stretne konzorcium realizátorov medzinárodného projektu COMSODE (Components Supporting the Open Data Exploitation), ktorého cieľom je sprístupniť dáta verejnej správy občanom, neziskovým a komerčným organizáciám, ale aj samotným zástupcom verejnej správy, a ...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy