Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2018, Utorok
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Hľadáme lídra/ líderku pripravovaného projektu
16. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného lídra/ku projektu - manažéra/ku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. ...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom sa stanú súčasťou porovnávacej analýzy
13. 02. 2018

Dňa 13. februrára 2018 prijal splnomocnenec vlády SR Martin Giertl na pôde nášho úradu zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO - Centrum pre vedu a výskum, ktorí sú Ministerstvom vnútra Českej republiky poverení realizáciou porovnávacej štúdie o riadení dobrovoľníctva v Európskej...

Kľúčový zákon pre neziskový sektor v medzirezortnom pripomienkovom konaní
10. 01. 2018

Ministerstvo vnútra v spolupráci s ÚSV ROS pripravilo návrh nového zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh zákona je možné pripomienkovať na tomto odkaze do 23. januára 2018. Kľúčovým prvkom...

Satelitný účet za MNO - štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná
20. 12. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vypracoval dokument „Štúdia uskutočniteľnosti zostavenia satelitného účtu za mimovládne neziskové organizácie“, ktorého cieľom je zanalyzovať dostupné údaje, ktorými disponuje...

Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
02. 03. 2017

Vláda Slovenskej republiky dňa 01. marca 2017 schválila na svojom 48 rokovaní  Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018  (ďalej len „akčný plán“). Základnými prioritami predkladaného akčného plánu sú témy zamerané na:   rozvoj...

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 ukončené
15. 06. 2016

Dňa 31. mája 2016 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 (ďalej len AP KROS). K predmetnému materiálu bolo vznesených 39 pripomienok, z toho 10 zásadných. Podrobnejšie informácie...

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti - medzirezortné pripomienkové konanie
18. 05. 2016

Dňa 18. mája 2016 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu Akčného  plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018. Predložený návrh Akčného plánu určuje strategické opatrenia a úlohy na najbližšie obdobie. Medzirezortné...

Operačný program Efektívna verejná správa – Námety na projektové zámery realizované MNO
24. 03. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dáva do pozornosti informáciu, že v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020 riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, plánuje v polovici roka 2016 vyhlásiť dopytovo orientované výzvy pre MNO. Tie sú...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy