Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Pridajte sa k nám! Hľadáme finančného manažéra/finančnú manažérku do národného projektu
14. 03. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného finančného manažéra/finančnú manažérku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej spoločnosti do roku 2030. Bližšie...

Ministerka školstva schválila Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
02. 05. 2018

Dňa 19. apríla 2018 schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Koncepciu výchovy a vzdelávania detí  a mládeže k dobrovoľníctvu. Na príprave materiálu sa vďaka aktívnej účasti v pracovnej skupine podieľal aj ÚSV ROS. Cieľom koncepcie je priblížiť koncept...

Výzva na zasielanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
24. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(ďalej projekt)...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom odzneli na konferencii v Česku
26. 03. 2018

V dňoch 20. a 21. marca 2018 sa v Prahe konala medzinárodná odborná konferencia zameraná na rozvoj dobrovoľníctva v Českej republike (ČR), ktorej sa zúčastnila aj zástupkyňa ÚSV ROS. V prvý deň konferencie, v rámci hlavného odborného bloku zameraného na stav...

Pripomienkovanie koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
13. 03. 2018

Od jesene minulého roka sa Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) podieľal spoločne s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov a zástupkýň relevantných odborov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií,...

Príprava národného akčného plánu pre deti je v plnom prúde
23. 02. 2018

V gescii pracovnej skupiny Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa v období od júla 2017 do júna 2018 spustil proces prípravy Národného akčného plánu pre deti, ktorý nadviaže na aktuálne platný Národný akčný plán pre deti na roky 2013-2017...

Hľadáme lídra/ líderku pripravovaného projektu
16. 02. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá skúseného lídra alebo skúsenú líderku projektu - manažéra alebo manažéku do pripravovaného národného projektu zameraného na výskum socio-ekonomických prínosov neziskového sektora a vývoja a trendov občianskej...

Slovenské skúsenosti s dobrovoľníctvom sa stanú súčasťou porovnávacej analýzy
13. 02. 2018

Dňa 13. februrára 2018 prijal splnomocnenec vlády SR Martin Giertl na pôde nášho úradu zástupcov vedecko-výskumného ústavu ACCENDO - Centrum pre vedu a výskum, ktorí sú Ministerstvom vnútra Českej republiky poverení realizáciou porovnávacej štúdie o riadení dobrovoľníctva v Európskej...

1 | 2 | 3 | 4  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy