Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2017, Pondelok
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
02. 03. 2017

Vláda Slovenskej republiky dňa 01. marca 2017 schválila na svojom 48 rokovaní  Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018  (ďalej len „akčný plán“). Základnými prioritami predkladaného akčného plánu sú témy zamerané na:   rozvoj...

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 ukončené
15. 06. 2016

Dňa 31. mája 2016 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 (ďalej len AP KROS). K predmetnému materiálu bolo vznesených 39 pripomienok, z toho 10 zásadných. Podrobnejšie informácie...

Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti - medzirezortné pripomienkové konanie
18. 05. 2016

Dňa 18. mája 2016 sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanému návrhu Akčného  plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018. Predložený návrh Akčného plánu určuje strategické opatrenia a úlohy na najbližšie obdobie. Medzirezortné...

Operačný program Efektívna verejná správa – Námety na projektové zámery realizované MNO
24. 03. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dáva do pozornosti informáciu, že v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020 riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, plánuje v polovici roka 2016 vyhlásiť dopytovo orientované výzvy pre MNO. Tie sú...

Schvaľovací proces Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018
20. 01. 2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustil schvaľovací proces Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 – 2018 (ďalej len AP KROS). Prvou fázou procesu schvaľovania bolo schválenie materiálu na desiatom zasadnutí Rady vlády SR pre...

Verejná diskusia k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018
22. 12. 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil návrh akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2016 - 2018. Materiál definuje strategické zámery odzrkadľujúce súčasné potreby a vzťahy a zároveň navrhuje riešenie potrieb verejnej správy a...

Správa o hodnotení realizácie úloh Akčného plánu 2012 – 2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013
24. 10. 2014

Vláda Slovenskej republike na svojom zasadnutí dňa 22.10.2014 vzala na vedomie materiál Správa o hodnotení realizácie úloh akčného plánu 2012-2013 Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku k 31. decembru 2013. Správu vypracoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Uskutočnili sa regionálne stretnutia k tvorbe Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
18. 10. 2013

V dňoch 30.9., 2.10. a 3.10.2013 sa uskutočnili regionálne stretnutia v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Stretnutia organizované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a facilitované lektormi PDCS boli priestorom pre hodnotenie končiaceho Akčného plánu na roky 2012...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy