Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. august 2018, Piatok
 

Správy - Legislatíva


:


Organizovali sme diskusiu o zákone o whistleblowers
12. 04. 2017

Dňa 5. apríla 2017 organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "ÚSV ROS") v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ďalej len „FSEV UK“) v Bratislave diskusiu na tému „Dva roky existencie zákona o whistleblowers. Čo ukázala...

Pripomienky k novelám zákonov o sociálnych službách, zdravotnom poistení a konkurze a reštrukturalizácii
07. 09. 2016

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v auguste vzniesol pripomienky k niektorým návrhom zákonov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života občanov, najmä nízkopríjmových skupín. Podnet na vznesenie pripomienok dali mimovládne neziskové organizácie (Nadácia Socia a OZ...

Používanie elektronickej schránky pre občianske združenia zostáva zatiaľ dobrovoľné
07. 09. 2016

Ako informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, vo výbore pre hospodárske záležitosti schválili poslanci zmenu a tak používanie elektronických schránok pri komunikácii so štátom nebude zatiaľ pre občianske združenie povinné, nakoľko štát zatiaľ nemá...

Verejná diskusia – návrh Zákona o registri MNO
29. 12. 2015

Na verejnú diskusiu a pripomienkovanie predkladáme návrh Zákona o registri MNO. Verejná diskusia bude prebiehať do 29.02.2016, vaše komentáre, názory, návrhy a pripomienky vkladajte do zdieľaného dokumentu, alebo ich zašlite e-mailom na milan.andrejkovic2@minv.sk. Návrh zákona bol...

Schválený Zákon o tvorbe právnych predpisov
23. 11. 2015

Národná rada SR dňa 18.11.2015 schválila Zákon o tvorbe právnych predpisov, ktorý umožní väčšiu mieru participácie verejnosti na tvorbe zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov. V rámci medzirezortného pripomienkového konania podal splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej...

Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený
05. 11. 2014

Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zamestnávateľa. Po dvoch neúspešných návrhoch zákonov z jari 2014 tretí návrh z dielne Ministerstva vnútra...

V parlamente sú 2 návrhy zákonov bojujúcich proti korupcii
03. 06. 2014

Na májovú schôdzu sú v parlamente zaradené 2 návrhy zákonov bojujúce proti korupcii: Návrh zákona o ochrane osôb pri odhaľovaní trestných činov korupcie a iných vybraných trestných činov (whistleblowers) Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti...

Stretnutie k návrhu podpory watchdogových MNO na Slovensku
03. 04. 2013

Uskutočnilo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny k problematike tvorby nezávislého finančného mechanizmu pre podporu tzv. watchdogových mimovládnych organizácii, v zmysle úlohy C.22 uznesenia vlády SR č. 68. Watchdogové organizácie sa zaoberajú „strážením demokracie“, plnia kontrolnú funkciu a...

1 | 2  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy