Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2017, Utorok
 

Zákon o registri MNO

Aktualizované 29.12.2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spoločne s Ministerstvom vnútra SR pripravujú Zákon o registri MNO.
Podstatou pripravovaného zákona je odstránenie neistoty najmä pri občianskych združeniach a organizáciách s medzinárodným prvkom, keď neexistencia oficiálneho registra komplikuje každodenné fungovanie týchto organizácií.

Navrhovaný zákon vytvára jednotný register klasických foriem MNO (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) podobne, ako je Obchodný register jednotným registrom pre podnikateľské subjekty. MNO tak budú môcť získať oficiálny výpis z jednotného Registra MNO, ktorý bude použiteľný na právne úkony a súčasne bude obsahovať všetky potrebné údaje (najmä názov, sídlo, IČO a štatutár).

Pozrite si základné informácie o pripravovanom zákone, ktoré boli prezentované počas septembra a októbra 2015 na našich workshopoch, seminároch a konferenciách realizovaných po Slovensku:

Navrhované paragrafové znenie na verejnú diskusiu a pripomienkovanie:

Bližšie informácie o verejnej diskusii a pripominekovaní nájdete tu.