Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2017, Utorok
 

Konferencie, workshopy a iné podujatia

Semináre pre zamestnancov štátnej správy o participatívnej tvorbe verejných politík

Konali sa: jún - júl 2017

Infosemináre k eurofondovej výzve pre MNO

Konali sa: máj - jún 2017

Open Government Week

Konal sa: 17. - 20.10.2016

Participácia

Otvorená justícia

Otvorené vzdelávanie

Otvorené dáta

Záverečný workshop (Národný projekt Akreditácia MNO)

Konal sa: 22. - 23.10.2015

Kurzy pre verejnú správu - Právne a ekonomické minimum o MNO (Národný projekt Akreditácia MNO)

Konali sa: 08. - 15.10.2015

Workshopy v krajských mestách (Národný projekt Akreditácia MNO)

Konali sa: 09. - 24.09.2015

Workshop s medzinárodnou účasťou (Národný projekt Akreditácia MNO)

Konal sa: 03. - 04.12.2014

Konferencia "Tretí sektor: obavy a očakávania"

Konala sa: 29. - 30.10.2013

Konferencia "Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja"

Konala sa: 25. - 26.09.2012

Konferencia "Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu"

Konala sa: 05. - 06.03.2012

Konferencia "Vzťah štátu a občianskej spoločnosti – sme pripravení spolupracovať?"

Konala sa: 28. - 29.09.2011