Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2017, Sobota
 

Správy_financovanie MNO


:


Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií
05. 10. 2017

V súvislosti s balíčkom výziev pre mimovládky, ktoré v máji 2017 vyhlásil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa v gescii Ministerstva vnútra SR, máme výbornú správu. Prvotná alokácia 15 mil. eur bola navýšená o ďalších 15 mil. Informovali o tom...

Pozvánka na workshopy o financovaní MNO
05. 10. 2017

Milí priatelia, pozývame Vás na workshopy o financovaní MNO! Na jar 2017 sme sa spolu stretávali na aktívnych pracovných workshopoch o problémoch pri financovaní činností Vašich mimovládnych neziskových organizácií (http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_workshop_1703&...

Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií
07. 08. 2017

25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]