Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. november 2019, štvrtok
 

Správy_financovanie MNO


:


Výzva na predloženie návrhov: Analýza dotačných mechanizmov rezortov
24. 05. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) otvára výzvu na predloženie návrhov k vypracovaniu Analýzy dotačných rezortných mechanizmov. Cieľom analýzy je priniesť komplexný pohľad na poskytovanie dotačných schém z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného...

Pripravujeme podklady pre legislatívne zmeny vo financovaní MNO
12. 02. 2018

Téme financovania mimovládnych neziskových organizácií (MNO) sa úrad splnomocnenca začal intenzívne venovať od februára minulého roku. Po roku sumarizujeme prácu v pracovných skupinách, pracujeme s nápadmi a výstupmi a pripravujeme podklady pre legislatívne zmeny...

Navýšenie zdrojov pre projekty mimovládnych organizácií
05. 10. 2017

V súvislosti s balíčkom výziev pre mimovládky, ktoré v máji 2017 vyhlásil riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejná správa v gescii Ministerstva vnútra SR, máme výbornú správu. Prvotná alokácia 15 mil. eur bola navýšená o ďalších 15 mil. Informovali o tom...

Pozvánka na workshopy o financovaní MNO
05. 10. 2017

Milí priatelia, pozývame Vás na workshopy o financovaní MNO! Na jar 2017 sme sa spolu stretávali na aktívnych pracovných workshopoch o problémoch pri financovaní činností Vašich mimovládnych neziskových organizácií (http://www.minv.sk/?ros_ekonomika_workshop_1703&...

Úvodné stretnutie pracovných skupín k financovaniu mimovládnych neziskových organizácií
07. 08. 2017

25. júla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie členov pracovných skupín - zástupcov štátnej správy, samospráv aj mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktorí budú počas nasledujúcich 3 intenzívnych mesiacov spolupracovať v pracovných skupinách zameraných na rôzne zdroje financovania...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]