Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Výstupy projektu

Výstupy projektu Partnerstvo III budú zverejnené po jeho skončení. Nižšie nájdete výstupy projektu Partnerstvo fáz I a II:

VÝSTUPY PROJEKTU PARTNERSTVO, FÁZA I

1. Participatívna tvorba výziev


2. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF


3. Efektívny monitoring EŠIF

VÝSTUPY PROJEKTU PARTNERSTVO, FÁZA II

1. Zavádzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie


2. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF


3. Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

.