Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2017, Pondelok
 

Výstupy projektu

Na tomto mieste sú v pravidelne zverejňované výstupy projektu technickej pomoci Partnerstvo v jednotlivých aktivitách. Viac informácii o projekte a konkrétnych aktivitách nájdete aj v sekcii Správy.

September 2017 - Pol roka Partnerstva

Po prvých šiestich mesiacoch implementácie projektu sme pripravili zhrnutie projektových aktivít, výstupov a výsledkov. Správa je rozdelená do troch častí podľa skupín aktivít:

  • Participatívna tvorba výziev - rozbehli sme spoluprácu na tvorbe výziev s viacerými riadiacimi orgánmi;
  • Prístup k informáciám a nové nástroje komunikácie so žiadateľmi a verejnosťou - spoluorganizovali sme infosemináre k dopytovej výzve pre mimovládne neziskové organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa;
  • Hodnotenie efektívnosti systému monitoringu EŠIF - zisťovali sme ako vnímajú svoju úlohu hodnotitelia projektov

Viac informácií a celé znenie správy nájdete na tomto mieste (PDF, 381 kB). Akékoľvek dodatočné informácie a konkrétne výstupy sú dostupné na vyžiadanie.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.
tel.: +421 2 509 44 980

.