Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

PS Súkromné zdroje

Pracovná skupina Súkromné zdroje rieši na svojich zasadnutiach problémy a návrhy dotýkajúce sa financovania MNO zo súkromných zdrojov.

PS sa venuje financovaniu MNO zo súkromných zdrojov, pričom sa dotýka nástrojov ako sú verejné zbierky, dary, granty, členské, dedičstvo, zmier, asignácia, ale aj príjmom z hlavnej činnosti, príjmom z podnikania, sociálnemu podnikaniu,...

Zasadnutia PS súkromné zdroje:

  1. zasadnutie - 02.08.2017 - téma: Verejné zbierky a dary (zápis - prezentácia - výstupy)
  2. zasadnutie - 16.08.2017 - téma: Dary - reklama - sponzoring - charitatívna reklama (zápis - prezentácia - predbežné výstupy)
  3. zasadnutie - 05.09.2017 - téma: Asignácia (zápis - prezentácia - výstupy)
  4. zasadnutie - 13.09.2017 - téma: Nové druhy financovania MNO zo súkromných zdrojov (zápis - prezentácia - výstupy)
  5. zasadnutie - 27.09.2017 - téma: Sociálne podnikanie (zápis - prezentácia - výstupy)
  6. zasadnutie - XX.10.2017 - téma: Hlavná činnosť - iná zárobková činnosť - podnikanie

 

Ak by ste mali záujem o účasť na niektorom zo zasadnutí PS súkromné zdroje, napíšte nám na financovanieMNO@minv.sk