Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

PS Verejné zdroje

Pracovná skupina Verejné zdroje rieši na svojich zasadnutiach problémy a návrhy dotýkajúce sa financovania MNO z verejných zdrojov.

PS sa venuje priamemu aj nepriamemu financovaniu MNO z verejných zdrojov, pričom sa dotýka nástrojov ako sú dotácie, eurofondy, verejné fondy, daňové zvýhodnenia,...

Zasadnutia PS verejné zdroje:

  1. zasadnutie - 28.07.2017 - téma: Dotácie - transparentnosť (zápis - prezentácia - výstupy)
  2. zasadnutie - 09.08.2017 - téma: Dotácie - oprávnenosť prijímateľov, výdavkov a aktivít (zápis - prezentácia - výstupy)
  3. zasadnutie - 23.08.2017 - téma: Dotácie - refundácie, zálohové platby, spolufinancovanie (zápis - prezentácia - výstupy)
  4. zasadnutie - 06.09.2017 - téma: Dotácie - finalizácia návrhov (zápis - prezentácia - výstupy)
  5. zasadnutie - 19.09.2017 - téma: Dotácie - kapitoly - blokové granty - verejné fondy (zápis - prezentácia - výstupy)
  6. zasadnutie - 04.10.2017 - téma: Nepriama podpora z verejných zdrojov (zápis - prezentácia - výstupy)

 

Ak by ste mali záujem o účasť na niektorom zo zasadnutí PS verejné zdroje, napíšte nám na financovanieMNO@minv.sk