Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2016, Pondelok
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách

Informácie o stránkových dňoch a hodinách nájdete na internetových stránkach krajských riaditeľstiev Policajného zboru

 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trnava
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trenčín
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Nitra
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Žilina
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Banská Bystrica
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice


UPOZORNENIE

V súčasnosti o vydanie vodičského preukazu, cestovného pasu či  o vydanie nového občianskeho preukazu za stratený, odcudzený alebo z dôvodu uplynutia platnosti môže požiadať  občan na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru. V tejto súvislosti vás však upozorňujeme na niekoľko výnimiek: 

 1. Naďalej platí, že prvý občiansky preukaz (pri dovŕšení 15 rokov veku) vydá občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru podľa územného obvodu, kde má mladistvý občan trvalý pobyt.   
 2. Stále tiež platí, že občania, ktorí majú vydané občianske preukazy do 30. júna 2008,  môžu požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu len oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v územnom obvode podľa miesta trvalého pobytu.
 3. Takisto žiadosti  o výmenu alebo obnovenie zahraničného vodičského preukazu  občan podáva  na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste, kde má evidovaný pobyt.