Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia PZ

Úrad bol zriadený nariadením ministra vnútra SR č. 66/2000 a existuje od 1. januára 2001. Riaditeľ úradu je podriadený priamo prezidentovi Policajného zboru.

Dôvodom jeho zriadenia bola:

  • nevyhnutnosť rozšíriť a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v policajnej oblasti;
  • v súvislosti s integračnými snahami Slovenskej republiky do Európskej únie zavčasu pripraviť potrebné organizačné štruktúry pre spoluprácu s európskymi policajnými inštitúciami;
  • potreba prepojiť nové formy spolupráce s tradičnými s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a využiteľnosť pre praktický výkon služby.

Zriadením úradu bol vytvorený základ ústredného pracoviska pre medzinárodnú policajnú spoluprácu v podobe, aká je štandardná v členských štátoch Európskej únie, ale i vo viacerých kandidátskych krajinách. Zmyslom tejto centralizácie je obojsmerne uľahčiť služobnú komunikáciu smerom do zahraničia i z cudziny tým, že sa zavádza jeden styčný bod a nie je potrebné pátrať, ktorá služba domáceho alebo zahraničného policajného zboru je príslušná pre vybavenie konkrétneho dožiadania.


Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru

Budyšínska 2/a, 812 72 Bratislava

Sekretariát úradu:

Telefón 09610 56401

Riaditeľ úradu:       plk. Ing. IGOR VOZÁRY
Zástupca riaditeľa:  plk. Mgr.  KATARÍNA KERATOVÁ 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Prezident PZ

JUDr. Ing. Peter Kovařík

                                                                                                                  plk. JUDr. Ing. PETER KOVAŘÍK, prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

Fotogalérie