Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Múzeum polície Slovenskej republiky

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

Poskytuje

 stálu lektorskú službu
 špeciálne odborné prednášky
 odborné konzultácie, premietanie náučných filmov.


Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

muzeum-motocykel

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom.

V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

 

Múzeum polície SR je otvorené pre verejnosť v utorok až piatok od 10.00 do 14.00 hod.
Vstup je zdarma.

 

 Odporúčame návštevníkom múzea vopred telefonicky, prípadne elektronicky overiť si otváracie hodiny pre verejnosť, keďže môžu byť zmenené/zrušené z dôvodu pandémie COVID-19.

 

Kontakt

Múzeum polície SR

Gunduličova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 560 81, 560 87