Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Múzeum polície Slovenskej republiky

Múzeum polície SR je špecializovaným zariadením múzejného typu Ministerstva vnútra SR.

Poskytuje

 stálu lektorskú službu
 špeciálne odborné prednášky
 odborné konzultácie, premietanie náučných filmov.


Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

muzeum-motocykelMúzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom.


V múzeu sa náležitá pozornosť venuje preventívnej činnosti orientovanej hlavne na mladú generáciu. Ide o vzdelávacie podujatia zamerané na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

 

 Múzeum polície je z dôvodu pandémie COVID-19 zatvorené až do odvolania. 

Kontakt

Múzeum polície SR

Gunduličova 2, 812 72 Bratislava
Telefón 09610 560 81, 560 87

Zábery z expozície múzea:

01 - Expozícia múzea
02 - Historické uniformy v policajnom múzeu
03 - Uniformovaná stráž bezpečnosti v 1. ČSR
04 - Expozícia múzea polície
05 - Uniformovaná stráž bezpečnosti v r. 1939 – 1945
06 - Pohraničná stráž
07 - Maketa štátnej hranice v komunizme s ostnatými drôtmi
08 - Kriminológia v policajnom múzeu
09 - História žandárstva a polície
10 - História daktyloskopie
11 - Historická kriminalistická technika
12 - Daktyloskopický komparátor
13 - Balistický komparátor
14 - Fragmenty z miesta činu
15 - Motocykel JAWA 350
16 - História dopravnej polície
1 | 2  »