Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2020, sobota
 

Štuktúra odboru

Oddelenie vedecko-technického rozvoja
(výskum, inovácie, stratégie, špeciálna elektronická knižnica, správa komoditných skupín odborná literatúra, vývoj a inovácie technických prostriedkov a diaľkovo riadené a automatické mobilné systémy, technika na detekciu a elimináciu týchto systémov a spracovanie údajov získaných týmito systémami ...)

Oddelenie gescií, prototypov a technických skúšok
(systemizácie, skúšky techniky, dizajn policajných vozidel, vývoj prototypov, zástavby techniky, gesčné rozhodnutia ministerstva ...)