Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Národná ústredňa informácií o pasažieroch

Zo smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti vyplýva pre Slovenskú republiku povinnosť zriadiť národnú ústredňu informácií o pasažieroch.

Národná ústredňa informácií o pasažieroch bola zriadená v rámci úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru dňa 1. januára 2017. Postavenie a úlohy národnej ústredne ako osobitného útvaru Policajného zboru, ktorý zabezpečuje spracúvanie záznamov o cestujúcich leteckou dopravou, vyplývajú z ustanovení zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Záznamom o cestujúcom (PNR - passenger name record) sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom, ktoré letecký dopravca zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania rezervácie a jej následnej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej doprave.

Záznamy o cestujúcich sa môžu spracovávať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo stíhania vybraných trestných činov, na účely pátrania po páchateľoch vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.

Národná ústredňa pri spracovaní záznamu o cestujúcom:

  • posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok posudzovania príslušnému orgánu alebo Europolu,
  • poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
  • analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).

Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania môže byť poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po páchateľovi vybraného trestného činu.

Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Národná ústredňa informácií o pasažieroch

Telefón +421 (0)9610 56415-6, +421 (0)917 168163
Fax +421 (0) 9610 56409