Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2019, Piatok
 

Prevencia kriminality v Žilinskom kraji


:


Deň polície 2010 v Žiline
25. 11. 2013

      Útvary KR PZ v Žiline po jednotlivých službách propagovali svoju činnosť v rámci Dňa polície 2010. Prezentovaná bola technická a odborná pripravenosť jednotlivých príslušníkov pri ochrane života, zdravia a majetku občanov a to formou ukážok práce...

Ponuka spolupráce a zoznam preventistov v Žilinskom kraji
05. 09. 2013

Problematika kriminality mládeže je v súčasnosti čoraz viac diskutovanou témou. Policajná prax stále naliehavejšie upozorňuje na problémy súvisiace s kriminalitou mládeže a kriminalitou páchanou na mládeži. Agresivita detí a mládeže na školách sa oprávnene dostáva do centra pozornosti, stáva sa...