Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2020, piatok
 

Kontakty

Vedenie jednotky:

Riaditeľ jednotky:

 

 

 

Zástupca riaditeľa jednotky: plk. Ing. Peter Čarnecký

Korešpondenčná adresa

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru
finančná spravodajská jednotka

Pribinova 2
812 72 Bratislava

e-mail:

Vaše bežné otázky, dotazy alebo návrhy zasielajte na emailovú adresu:

sjfpsek@minv.sk

Hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách zasielajte na emailovú adresu:

sjfpnoo@minv.sk

Telefón 09610 51402
Fax 09610 59047

Počet navštívení stránky: 000100 aktualizované dňa 18.11.2020

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]