Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Objednávací systém na OCP

WARNING: In connection with the transition to the new ordering system on 15.11.2019 and the allocation of additional deadlines until the date of transition to the new system, it is not possible from the date 15.10.2019 to reserve the term for the workplaces of individual unit of the foreign police. Reservation of the term will be again possible from 15.11.2019, it means when a  new version of the ordering system will be launch.

New reservation system


UPOZORNENIE: V súvislosti prechodom na novú verziu objednávacieho systému dňa 15.11.2019 a pridelených všetkých dostupných termínov do dátumu prechodu na nový systém, nie je možné odo dňa 15.10.2019 rezervovať časový termín na stránkové pracoviská jednotlivých OCP PZ. Rezervácia termínu bude možná až od 15.11.2019 t.j. spustením novej verzie objednávacieho systému.

Nový objednávací systém
 

Upravené dňa/Last Modify: 14. 11. 2019, 09:42