Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2017, Pondelok
 

Dopravná nehodovosť v Slovenskej republike


Štandardné prehľady
dopravnej nehodovsti v SR podľa rokov, štvrťrokov, mesiacov a týždňov je možné nájsť vyššie.

 
Neštandardné prehľady dopravnej nehodovosti

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej stiuácie za rok 2016  (PDF, 3 MB) - predbežná štatistika (oficiálna štatistika bude k dispozícii začiatkom mesiaca marec 2017) 

Vývoj dopravnej nehodovosti
- podľa krajov za obdobie rokov 2009 až 2012 (PDF, 192 kB) (pdf, 188 kB)

- na území SR od roku 1966 do 2014 (PDF, 183 kB) (pdf, 179 kB)