Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2017, Streda
 

Hraničné priechody

 

Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s ukrajinou

Názov hraničného priechodu

Druh HP

Prevádzková doba

Telefón

Dislokácia

Kategória

         

osoby

doprava

Čierna nad Tisou - Čop železničný nepretržitá 0961764915 * SR/UA * VŠS pre osobnú a nákladnú dopravu 

Veľké Slemence - Mali Selmenci

cestný 08.00 - 20.00 hod. 0961764815 * SR/UA SR, UA, *EHP pre peších a cyklistov 
Maťovské Vojkovce - Pavlovo železničný nepretržitá 0961764715 * SR/UA * VŠS pre nákladnú dopravu
Vyšné Nemecké - Užhorod cestný nepretržitá 0961754155 * SR/UA * VŠS pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu bez obmedzenia*
Ubľa - Malyj Bereznyj cestný nepretržitá 0961764415 * SR/UA * VŠS pre osobnú dopravu (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy, peších a cyklistov) a nákladnú dopravu s celkovou hmotnosťou motorového vozidla do 3,5t


Použité skratky:

* VŠS - všetky štáty sveta
* SR/UA - Slovenská republika/Ukrajina
* EHP - Európsky hospodársky priestor 


Medzinárodné letiská v slovenskej republike

Letisko

Druh letiska

Prevádzková doba

Telefón

Bratislava

medzinárodné - schengenské nepretržitá 0961036210
Košice medzinárodné - schengenské nepretržitá 0961936215
Poprad medzinárodné - schengenské nepretržitá 0961894005
Piešťany medzinárodné - malé letisko na požiadanie Po - Pia 07.00 - 19.00 hod.  
Sliač medzinárodné - malé letisko nepretržitá  
Žilina - Dolný Hričov medzinárodné - malé letisko nepretržitá  
Prievidza medzinárodné - malé letisko na požiadanie 24 hod. pred   
Nitra medzinárodné - malé letisko

na požiadanie 1.10. - 31.3. - 08.00 - 15.00
1.4. - 30.9. - 07.30 - 16.30

 
Jasná

medzinárodné - malé letisko

neobmedzene - na požiadanie

 


Dňom 30. marca 2008 sa zrušili hraničné kontroly na letoch uskutočňovaných v rámci krajín schengenského priestoru.
Na malých letiskách je možné uskutočniť lety mimo schengenský priestor len po konzultácii s úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ, ktorý zabezpečí vykonanie hraničnej kontroly. Aktuálny zoznam hraničných priechodov Slovenskej republiky je uverejnený v Úradnom vestníku EÚ C 134 z 31.5.2008, strana 16. (PDF, 80 kB)
Zoznam hraničných priechodov jednotlivých členských štátov EÚ je uvedený v Úradnom vestníku EÚ C 247 z 13.10.2006, strana 25. 

      

HP - Ubľa
HP Čierna nad Tisou
HP Veľké Slemence
HP Vyšné Nemecké
Letisko - Bratislava
Letisko - Bratislava
Letisko - Košice
Letisko - Poprad
Letisko - Poprad