Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Občianske preukazy

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov upravuje zákon NR SR č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.