Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

Správne poplatky

Správne poplatky za:

  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov)   4,50 €,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz   16,50 €,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch   33 €,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa   20 € + základný poplatok,
  • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou   3 € + základný poplatok.

 

Oslobodenie od správnych poplatkov:

  • od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch ,
  • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodov podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti alebo pred skončením doby platnosti najskôr 180 dní; zmena názvu obce, ulice alebo jej číslovania; zmena rodného čísla; po zistení chyby zapríčinenej výrobcom;, t.j. zmeny alebo udalosti, ktoré nie sú ovplyvnené občanom) a súčasne požiadal o uvedenie nových nepovinných údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov (napr. zápis titulu, údaje o krvnej skupine, údaje o závažných chorobách, t.j. jedná sa o údaje, ktoré sa zapisujú na žiadosť občana a nemajú vplyv na platnosť občianskeho preukazu) správny poplatok vo výške 4,50 € sa nevyberá.

Ak občan žiada o vydanie občianskeho preukazu z dôvodov podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti alebo pred skončením doby platnosti najskôr 180 dní; zmena názvu obce, ulice alebo jej číslovania; zmena rodného čísla; po zistení chyby zapríčinenej výrobcom; , t.j. zmeny alebo udalosti, ktoré nie sú ovplyvnené občanom) a súčasne požiadal o zápis alebo zmenu povinných údajov uvádzaných v občianskom preukaze, ktoré majú vplyv na jeho platnosť (napr. zmena trvalého pobytu, zmena mena, zmena priezviska) správny poplatok vo výške 4,50 € sa vyberá.