Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2017, Streda
 

Pobyt cudzinca

Formuláre žiadostí o povolenie na pobyt cudzinca

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové žiadosti:

11-057 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu (PDF, 388 kB)

11-057 Žiadosť v španielskom jazyku o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu (PDF, 199 kB)

11-056 Žiadosť o obnovenie  prechodného pobytu, o trvalý pobyt na neobmedzený čas, o registráciu práva občana Únie, o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na pobyt, o vydanie dokladu (PDF, 312 kB)

 Zákony (Legislation):

Formulár hlásenia pobytu cudzinca (Form notice of the stay)

Hlásenie pobytu (PDF, 85 kB)  
Уведомление о месте пребывания (PDF, 132 kB) 
Aufenthaltsmeldung (PDF, 39 kB)
Tartózkodásijelentés (PDF, 119 kB)
Rapporter le séjour (PDF, 59 kB) 
To report the residence (PDF, 38 kB)
Dichiarazione di soggiorno (PDF, 186 kB)