Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2018, Pondelok
 

Skupina pre styk s verejnosťou

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA I

npor. Mgr. Jana Ďurkovičová
Telefón 09610 31108
Fax 09610 31109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA II

kpt. Mgr. Katarína Pichňová
Telefón 09610 32117
Fax 09610 32109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA III

kpt. JUDr. Patrícia Sikelová
Telefón 09610 33117
Fax 09610 33109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA IV

kpt. PaedDr. Martina Kočišová
Telefón 09610 34117
Fax 09610 34109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ BA V

kpt. Mgr. Henrieta Čechovičová
Telefón 09610 35122
Fax 09610 35109

Prevencia a styk s verejnosťou OR PZ Pezinok

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
Telefón 096152 3111

Oddelenie komunikácie a prevencie

pre Bratislavský kraj
Telefón 09610 21134 - od 7.30 do 10.00