Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Rady a odporúčania pre deti a mládež

Pre širokú verejnosť  |  Pre deti a mládež  |  Pre seniorov  |  Skupina prevencie

Preventívne aktivity pre deti a mládež

Preventívne projekty pre deti a mládež

Rady a odporúčania pre deti a mládež

 

Vieš ako sa „nezamotať“ do sociálnych sietí ?

 • vyhýbaj sa internetovej komunikácii s neznámou osobou a informácie o svojom súkromí si nechaj pre seba1
 • ak ťa internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cítiš trápne, zastav ju a nereaguj na ňu
 • povedz rodičom alebo niekomu staršiemu, ak ťa niekto na internete alebo cez SMS zastrašuje, posiela nenávistné správy alebo ma svojimi správami neustále obťažuje
 • cez webkameru komunikuj len s osobami, ktoré veľmi dobre poznáš a dôveruješ im
 • dôkladne zváž poskytnutie osobných údajov pi registrácii na internetových stránkach
 • fotografie, na ktorých si v plavkách, v spodnej bielizni alebo bez odevu nezverejňuj na internete a neposielaj ich ani iným osobám
 • vedz, že informácie na internete nie sú vždy pravdivé

 

OTESTUJ SA

 obrazok otestuj sa (PNG, 427 kB)

 

VIE VAŠE DIEŤA ČO MÁ ROBIŤ...

U detí je úžasná ich prirodzená dôvera najmä k dospelým. Občas je ťažké pre rodičov naučiť ich zhodnotiť dôveru s ohľadom na situáciu. Preto je potrebné vštepovať svojim potomkom nepísané pravidlá vnímania, ktoré im napomôžu udržať si pocit istoty a sebadôvery i v stave núdze,

 

Začnite so základmi alebo tí najmenší

 • uistite sa, že Vaše dieťa pozná plnú adresu a telefónne číslo domov,
 • presvedčte sa, že pozná čísla tiesňových volaní a vie používať verejný telefónny automat,
 • naučte Vaše dieťa byť ostražité a nikdy neprijať odvoz alebo dar od osoby, ktorú dobre nepozná,
 • učte Vaše dieťa, že ak sa stratí, má žiadať o pomoc dôveryhodné osoby napr. strážnu službu v obchodoch alebo policajta na ulici,
 • buďte príkladom pre Vaše dieťa (zamykajte dvere a keď otvárate skontrolujte cez panoramatický priezor kto je za dverami),
 • nájdite si čas na dieťa! Rozprávajte sa o jeho strachu a pocitoch z niektorých osôb a miest,
 • povzbudenie k otvorenosti robí zázraky,
 • hrajte niekedy spolu hru "čo ak" (dieťa odpovedá čo najskôr na otázky typu "čo ak uvidíš dopravnú nehodu?", "čo ak vidíš, že u susedov horí" "čo ak uvidíš, že?", "čo ak si sám doma a niekto zazvoní", čo ak sa Ti prihovorí neznámy"...)

 

Dieťa na ceste
Ešte skôr ako prvýkrát pôjde do školy bez dozoru dospelých musí vedieť, že:

 • môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a len vtedy ak sa nepribližuje automobil,
 • nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad,
 • zásadne prechádzať cez priechod pre chodcov,
 • cez cestu musí prechádzať najkratším smerom, čiže kolmo
 • nesmie vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov,
 • môže prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená,

 

Bezpečná cesta do školy

 • dieťa musí byť v premávke viditeľné, preto opatrite jeho odev alebo tašku reflexnými nášivkami,
 • dieťa je dobré naučiť vidieť na ulici, počúvať zvuky a uvedomovať si odkiaľ prichádzajú,
 • dieťaťu vybrať takú cestu do školy, kde by najmenej prechádzalo cez vozovku, a ak je to nevyhnutné, tak na miestach s malým dopravným ruchom a aby neprechádzalo na takých miestach kde nemá dostatočný výhľad na obidve strany,

 

Škola a hra

 • naučte dieťa hrať sa v kolektíve, nie sám,
 • povedzte mu, ktoré miesta môžu byť nebezpečné (opustené budovy, aleje, ihriská a parky ai.)
 • učte, dieťa urovnávať hádky slovami nie päsťami,
 • odísť, keď sa iní hádajú a pripomenúť, že posmievaním a dobiedzaním môže zraniť priateľa a urobiť z neho nepriateľa,
 • uistite sa, že Vaše dieťa používa najbezpečnejšiu cestu z a do školy, obchodu, k priateľom, prejdi tieto cesty s ním a upozorni ho na miesta, kde môže hľadať pomoc,
 • naučte dieťa byť ostražité, poukáž na najdôveryhodnejších dospelých: vy, susedia, učitelia, policajti, ktorých môžeš upozorniť na všetko, čo sa ti nezdá správne,
 • overte si konanie školy počas neprítomnosti dieťaťa (sú rodičia volaní pri jeho absencii?)
 • skontrolujte denný program dieťaťa počas, aj po vyučovaní,
 • spoznajte učiteľov, overte si pravidlá organizovania školských výletov (získavanie povolení na školský výlet),
 • podieľajte sa ako rodič na živote školy.

 

Ochrana dieťaťa pred šikanovaním

 • aby sa Vaše dieťa nestalo obeťou šikany je dôležité vypestovať v ňom úctu k sebe samému a aj k druhým,
 • pozorujte zmeny v správaní (bojí sa chodiť do školy, zhoršujú sa výsledky v škole, vyžaduje aby ste poň ho chodili do školy autom, chodí domov s poškodeným odevom alebo s knihami, zadrháva sa v reči, kričí zo spánku, tvrdí, že neustále stráca peniaze, zvýšená zlosť voči rodičom, začína šikanovať mladších súrodencov)
 • ak máte podozrenie, že Vaše dieťa je šikanované, pohovorte si s ním (nechcú to nikomu povedať, ale dodajte mu odvahu...),
 • udalosti si starostlivo zapíšte s dátumami, časovými údajmi, menami a lokalitami.
 • choďte za učiteľom, školským psychológom, alebo za riaditeľom školy,
 • ak nepochodíte, obráťte sa na odbor školstva pri obvodných úradoch, poraďte sa zo zástupcami združenia rodičov alebo s rodičmi, ktorí sú v školskej rade,
 • ak doterajšie kroky nie sú účinné, obráťte sa na políciu,
 • dieťa sa musí presvedčiť, že za ním pevne stojíte a ukazujete, že šikana je absolútne neprijateľná,
 • je málo pravdepodobné, aby ste už pri prvom styku so školou nepochodili, pretože práve školy majú veľký záujem na riešení šikany,
 • naučte dieťa o sebe pozitívne zmýšľať, nešetrite chválou, precvičujte s ním chôdzu (bojazlivú a sebavedomú), hlas a konfliktné situácie (napr. ako by malo reagovať na niektoré poznámky)

 

Sám doma

 • ak ste mimo domu nechajte dieťaťu telefónne číslo pri telefóne spolu s číslom k susedom a v nebezpečných situáciách políciu, požiarnikov, rýchlu zdravotnícku službu,
 • majte dieťa pod kontrolou Vy alebo susedia, ak sa hrá mimo domu,
 • súhlaste s pravidlami pre návštevy priateľov Vášho dieťaťa buď u Vás alebo u priateľa, ak sú rodičia doma,
 • zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať dvere,
 • naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez povolenia rodičov, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne s cudzou osobou, iba povedať: "Rodičia teraz nemôžu nechajte odkaz",
 • vypracujte spoločne plán uniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva a prejdite ho aj s dieťaťom,

 

Ochrana Vášho dieťaťa pred sexuálnym zneužívaním

 • naučte dieťa zdôveriť sa Vám s akýmkoľvek problémom a buďte preňho stále oporou,
 • upozornite dieťa, že nikto dokonca ani učiteľ alebo blízky príbuzný nemá právo dotýkať sa ho spôsobom, pri ktorom sa cíti nepríjemne, nech vie, že je v poriadku ak povie nie, odíde a povie to dospelej osobe, ktorej dôveruje,
 • nenúťte dieťa k bozkom ani k objatiam ak samo nechce, naučte ho udržať si svoju intímnu zónu a odmietnuť,
 • učte ho, že sa má držať bokom od osôb, ktoré sa potulujú okolo detských ihrísk a škôl,
 • všímať si zmeny v správaní ostatných detí, ktoré môžu signalizovať sexuálne zneužívanie (náhle uzavretie sa, upustenie od aktivity, odmietanie chodenia do školy, nevysvetliteľnú nenávisť k obľúbenej -ému opatrovníkovi alebo príbuznému, rastúci nepokoj alebo túžba),
 • ak je Vaše dieťa sexuálne obťažované, ohláste to okamžite na políciu,

Ak je vaše dieťa obeťou akéhokoľvek trestného činu (od krádeže desiatového balíčka až po sexuálne zneužívanie) nevyčítajte mu to ani ho za to neviňte. Preukážte mu podporu a spolupatričnosť.