Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Z denníkov


:


Z denníkov - Január 2023
24. 01. 2023

Seminár: Participácia v digitálnej ére  Participáciu pokladáme za najlepší spôsob tvorby verejných politík, a preto neustále hľadáme možnosti, ako čo najviac uľahčiť občanom vstup do tohto procesu a úradníkom a úradníčkam riadenie takejto spolupráce. Dobrým pomocníkom v dnešnej digitálnej ére...

Z denníkov - November 2022
29. 11. 2022

MNO a služby vo verejnom záujme  -  Konferencia Na spolupráci záleží a realizácia fókusových skupín Na začiatku mesiaca sme prezentovali na konferencii Na spolupráci záleží predbežné výsledky z dotazníkových prieskumov zameraných na samosprávy a MNO, prostredníctvom ktorých sme sa snažili...

Z denníkov - Október 2022
30. 10. 2022

PODA 2 - Workshop QUO VADIS, ROMALE? Koordinátorky participácie z Prešovského samosprávneho kraja zorganizovali už druhý workshop s organizáciami pracujúcimi s marginalizovanými rómskymi komunitami na území kraja. Cieľom projektu "Quo vadis, Romale?” je vytvorenie platformy spomínaných MNO a...

Z denníkov - September 2022
30. 09. 2022

MNO a služby vo verejnom záujme: Stretnutia na rezortoch V mesiacoch august a september sme absolvovali sériu stretnutí na ministerstvách a iných verejných inštitúciách: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo spravodlivosti SR...

Z denníkov - August 2022
30. 08. 2022

Participácia 2.0 summer party NP Parti V dňoch 11. a 12. augusta 2022 sa vo Vodárenskom múzeu v Bratislave konala odborná konferencia k projektu NP PARTI 2. Podujatie bolo realizované formou letnej ochutnávky tém, ktoré prináša národný projekt. Počas dvoch dní sme otvorili konferenčný bar, ktorý...

Z denníkov - Júl 2022
29. 07. 2022

MNO a služby vo verejnom záujme  -  Stretnutie expertného panelu Dňa 22. júna 2022 sme v hybridnom formáte zorganizovali stretnutie expertného panelu zloženého z 5 expertov, (ÚSV ROS, Komora mimovládnych neziskových organizácií a samospráva). Cieľom vytvorenia expertného panelu bola...

Z denníkov - Jún 2022
28. 06. 2022

PODA 2 - Quo vadis, Romale v Prešove Čo sú najväčšie prekážky pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK)? Vedia mimovládne neziskové  organizácie a regionálna správa efektívne spolupracovať pri riešení problémov MRK? Ako podporiť sieťovanie jednotlivých aktérov?? Tieto (a mnohé...

Z denníkov - Máj 2022
26. 05. 2022

PODA 1C V máji sme pokračovali v realizácii výskumných rozhovorov. Stretli sme sa 11.5.2022 so zástupcom Oddelenia dokladov a evidencie, kde sme sa zamerali na Cestný zákon a získanie doplňujúcich informácií, keďže táto agenda je v zákone taktiež zastúpená. Zároveň sa podarilo identifikovať ďalších...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]