Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zákon o registri MNO

Aktualizované 16.02.2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spoločne s Ministerstvom vnútra SR pripravujú Zákon o registri MNO.
Podstatou pripravovaného zákona je odstránenie neistoty najmä pri občianskych združeniach a organizáciách s medzinárodným prvkom, keď neexistencia oficiálneho registra komplikuje každodenné fungovanie týchto organizácií.

Navrhovaný zákon vytvára jednotný register klasických foriem MNO (nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a organizácie s medzinárodným prvkom) podobne, ako je Obchodný register jednotným registrom pre podnikateľské subjekty. MNO tak budú môcť získať oficiálny výpis z jednotného Registra MNO, ktorý bude použiteľný na právne úkony a súčasne bude obsahovať všetky potrebné údaje (najmä názov, sídlo, IČO a štatutár).

Pozrite si základné informácie o pripravovanom zákone, ktoré boli prezentované počas septembra a októbra 2015 na našich workshopoch, seminároch a konferenciách realizovaných po Slovensku:

Navrhované paragrafové znenie na verejnú diskusiu a pripomienkovanie:

Bližšie informácie o verejnej diskusii a pripominekovaní nájdete tu.

Po zapracovaní pripomienok verejnosti bol návrh Zákona o registri mimovládnych neziskových organizáciách predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa konalo od 3. do 23. januára 2018.

V rámci pripomienkového konania bolo k návrhu zákona vznesených celkovo 235 pripomienok, z ktorých bolo 61 zásadných. Zásadné pripomienky uplatnilo 18 subjektov. Všetky vznesené pripomienky nájdete tu.

Aktuálne prebieha k návrhu zákona rozporové konanie. V rámci neho prerokúvame vznesené zásadné pripomienky so subjektami, ktoré ich uplatnili.