Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2021, sobota
 

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Adresa na doručovanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Sídlo úradu

Cukrová 14
813 39 Bratislava

Vedenie úradu

Mgr. Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

E-mail martin.giertl(at)minv.sk

Telefón +421 2 509 44 990 - sekretariát

Riaditeľka kancelárie úradu

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

E-mail skarlet.ondrejcakova(at)minv.sk

Telefón +421 2 509 44 983; +421 905 898 901
 

Sekretariát

Ing. Katarína Valovičová

E-mail splnomocnenec_ros(at)minv.sk

Telefón +421 2 509 44 990

Zamestnanci

Mgr. Mária Milková

maria.milkova (at) minv.sk
Telefón +421 2 509 44 981

Mgr. Bystrík Antalík

bystrik.antalik (at) minv.sk
Telefón +421 2 509 44 986

Mgr. Lucia Lacika, M.A

lucia.lacika (at) minv.sk
Telefón +421 2 509 44 924

Mgr. Alžbeta Neuschlová

alzbeta.neuschlova (at )minv.sk
Telefón +421 2 509 44 982

Ing. Michaela Ďurdíková

michaela.durdikova (at) minv.sk
Telefón +421 2 509 44 986

Národný projekt Participácia

Mgr. Barbara Gindlová

barbara.gindlova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 988

Ing. Silvia Ďurechová

silvia.durechova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 988

Mgr. Jana Gažúrová

jana.gazurova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 988

Ing. Lenka Macková

lenka.mackova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 987

Ing. Marcel Hofer

marcel.hofer(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 987

Ing. Tatiana Vaníková

tatiana.vanikova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 984

Ing. Alexandra Hrabinová

alexandra.hrabinova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 929

Ing. Dominika Halienová

dominika.halienova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 926

Mgr. Alena Petrželková

alena.petrzelkova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 979

Projekt technickej pomoci Partnerstvo

Ing. Miroslav Mojžiš, PhD.

miroslav.mojzis(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 980

Ing. Ingrid Vachálková, PhD.

ingrid.vachalkova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 928

Ing. Natália Bohačiková

natalia.bohacikova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 997

Národný projekt Výskum MNO

Ing. Martin Mňahončák, PhD.

martin.mnahoncak(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 985

Mgr. Marcela Príhelová

marcela.prihelova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 916

Ing. Aneta Letušeková

aneta.letusekova(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 917

Mgr. Eliška Tížňovská

eliska.tiznovska(at)minv.sk
Telefón +421 2 509 44 985