Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2017, Piatok
 

Kontakty Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Adresa na doručovanie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Sídlo úradu

Cukrová 14
813 39 Bratislava

Vedenie úradu

Mgr. Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Telefón +421 2 509 44 990 - sekretariát

Vedenie Kancelárie

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

riaditeľka kancelárie
Telefón +421 2 509 44 983; +421 905 898 901

Sekretariát

Ing. Katarína Henyigová

Telefón +421 2 509 44 990

Zamestnanci

Mgr. Mária Milková

Telefón +421 2 509 44 981

Mgr. Iveta Ferčíková

Telefón +421 2 509 44 985

Ing. Lenka Macková

Telefón +421 2 509 44 987

Ing. Milan Andrejkovič

Telefón +421 2 509 44 982

Mgr. Jana Gažúrová

Telefón +421 2 509 44 988

Mgr. Bystrík Antalík

Telefón +421 2 509 44 986