Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. august 2022, piatok
 

Aktuality


:


MIRRI SR vyhlásilo novú výzvu vo výške 1,1 milióna eur pre mimovládne neziskové organizácie v troch krajoch Slovenska
12. 07. 2022

Cieľom výzvy je podpora aktivít na predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce, podpora znevýhodnených komunít, ale aj rozvoj športu a telesnej kultúry. Podporené budú tiež projekty na pomoc mladým ľuďom, ktorí v dôsledku...

MIRRI SR vyhlásilo novú výzvu cez IROP na podporu cyklodopravy v regiónoch
18. 08. 2021

Na budovanie a modernizáciu cyklotrás, ako aj na ďalšie riešenia, bolo vyčlenených 21 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z najnovšej výzvy IROP môžu samosprávy, poskytovatelia verejnej dopravy aj mimovládne organizácie získať prostriedky na široké spektrum...

Splnomocnenec sa zúčastnil workshopu k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek a výročnej členskej schôdze občianskeho združenia Vidiecky parlament
17. 08. 2021

Ako znížiť plytvanie chlebom na Slovensku a ako agroturizmus a kultúrne dedičstvo môže pomôcť rozvoju vidieckych regiónov? Aj tieto otázky sa stali súčasťou diskusie 7. workshopu k príprave Vízie pre atraktívnejší vidiek a tiež výročnej členskej schôdze občianskeho združenia Vidiecky...

Staňte sa novou kolegyňou/kolegom na úrade splnomocnenca!
09. 08. 2021

Do nášho tímu na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadáme novú kolegyňu alebo kolegu. Využite príležitosť a pomôžte nám budovať aktívnejšiu občiansku spoločnosť a zlepšovať postavenie mimovládnych neziskových organizácií prostredníctvom napĺňania Koncepcie...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitálnej transformácie Slovenska
28. 07. 2021

Výzva sa týka témy boja proti dezinformáciám a rozvoja informačnej gramotnosti v čase vzostupu informačných technológií. Cieľom je zvyšovanie gramotnosti v profesionálnom ako aj každodennom živote, získanie zručností potrebných pri práci s informáciami (kritické myslenie, mediálna...

Online prezentácia spojená s diskusiou na tému Vízia pre atraktívnejší vidiek
22. 06. 2021

„Mnohé súčasné problémy slovenského vidieka sú riešiteľné len v spolupráci všetkých zúčastnených štátnych i neštátnych aktérov.“ V stredu 16. júna 2021 sme Vám v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a s občianskym združením Vidiecky parlament...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach
15. 04. 2021

Menej hluku, lepší vzduch a zdravšie životné prostredie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu na podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v nej rozdelí 17 miliónov eur...

Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlásilo dotačnú výzvu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov
01. 04. 2021

Dotáciu možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorému v čase podania žiadosti o dotáciu bola právoplatným rozhodnutím udelená akreditácia MS SR podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“). Podľa účelu...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]