Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2020, pondelok
 

Aktuality


:


Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a občianskeho sektora v súvislosti s COVID-19
08. 04. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) od vyhlásenia mimoriadnej situácie dňa 12. marca 2020 komunikuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“), Komorou za MNO pri Rade vlády SR pre MNO o vzniknutej situácii, o úlohe MNO,...

Informácie ohľadom poukázania 2% z daní v kontexte súčasnej situácie s koronavírusom
24. 03. 2020

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl podal podnet na Finančnú správu ohľadom termínov asignácie z podielu zaplatenej dane. Sprostredkúvame vám vyjadrenie Ľubice Sekerkovej z Centra podpory dane: „Systém asignácie 1%, 2 %, resp. 3% z podielu zaplatenej dane zostáva...

Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou
17. 03. 2020

Občianska spoločnosť funguje a rozvíja sa v čase, kedy sú podmienky bežné a štandardné. Svoje postavenie a svoju silu ukazuje ale aj v mimoriadnej situácii. V súčasnej výnimočnej situácii sa sila občianskej spoločnosti ukazuje vďaka dennodennému odhodlaniu tisícok dobrovoľníkov a dobrovoľníčok,...

Galavečer pri príležitosti 25. výročia založenia Karpatskej nadácie
14. 02. 2020

Splnomocnenec vlády sa dňa 6. februára 2020 zúčastnil v Košiciach na slávnostnom udeľovaní ocenení „Priateľ Východu“, ktoré za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej udelila Karpatská nadácia firmám, jednotlivcom alebo organizáciám. Karpatská nadácia sa počas svojho 25-ročného pôsobenia...

Splnomocnenec sa zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny
27. 01. 2020

Dňa 23. januára 2020 sa splnomocnenec vlády SR Martin Giertl zúčastnil 26. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorá pôsobí pod Radou vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na zasadnutí bol schválený plán...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 pokračuje vo svojej práci
16. 01. 2020

Od ostatného stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu novej KROS ubehol presne mesiac a pracovná skupiny sa 9. januára 2020 stretla po tretí krát. Splnomocnenec v úvode privítal členov pracovnej skupiny a zaželal im všetko dobré v novom roku. Ku koncu roka 2019 bol...

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!
07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 sa stretla po druhýkrát
03. 01. 2020

Splnomocnenec privítal dňa 9. decembra 2019 členov pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie na jej druhom zasadnutí. Pred zasadnutím boli členom pracovnej skupiny zaslané zo strany ÚSV ROS vypracované nasledovné podklady: návrh štruktúry Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

1 | 2 | 3  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]