Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Dokončili sme sériu stretnutí s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
02. 07. 2020

Počas posledných júnových dní sme absolvovali stretnutia s poslednými tromi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. 16. júna sme navštívili zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, následne sme v priestoroch nášho úradu privítali...

Vycestovali sme za cirkvami a náboženskými spoločnosťami v rámci plnenia úlohy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020
19. 06. 2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, ÚSV ROS sa postupne stretáva s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Tento raz sme vycestovali na východ Slovenska, kde sme sa v Prešove stretli so zástupcami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež Pravoslávnej...

Stretli sme sa s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku
10. 06. 2020

ÚSV ROS pokračuje v rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. V priestoroch nášho úradu sme privítali biskupa Cirkvi...

Aj tento týždeň pokračujeme v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
29. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 ÚSV ROS pokračuje v stretnutiach s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Tento týždeň sme navštívili Bahájske spoločenstvo a ...

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú...

Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu
19. 03. 2020

Celá naša spoločnosť momentálne prežíva krízu spôsobenú koronavírusom. Hoci sa nachádzame v relatívne skorom štádiu svetovej pandémie, už teraz je jasné, že táto kríza prináša požiadavky na to, aby boli občania súdržní, solidárni a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho ľudí sa...

Pracovná skupina pre tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 naďalej pokračuje vo svojej práci
10. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo v poradí štvrté stretnutie pracovnej skupiny zameranej na prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030. Pracovná skupina sa zamerala hlavne na programovanie nového obdobia EÚ fondov a priority, ktoré majú...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 pokračuje vo svojej práci
16. 01. 2020

Od ostatného stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu novej KROS ubehol presne mesiac a pracovná skupiny sa 9. januára 2020 stretla po tretí krát. Splnomocnenec v úvode privítal členov pracovnej skupiny a zaželal im všetko dobré v novom roku. Ku koncu roka 2019 bol...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy