Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Výzva na zapojenie sa do tvorby novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2021 - 2030
06. 09. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) pozýva všetkých zainteresovaných aktérov občianskej spoločnosti aby svojou expertízou prispeli k tvorbe a príprave novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti (ďalej „koncepcia“) na obdobie rokov 2021 – 2030...

Schválený Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020
22. 08. 2019

Dňa 21. augusta 2019 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 360/2019 Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020  (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán vychádza z dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na...

Informácie o dobrovoľníctve v Bratislave - Bratislavské dobrovoľnícke centrum
01. 08. 2019

Bratislavské dobrovoľnícke centrum informuje o aktuálnych dobrovoľníckych príležitostiach na mesiac august: TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2019Aj vy máte pocit, že letné týždne ubiehajú akosi rýchlejšie. Spomaľte a prežite jeden týždeň od 16. – 22. septembra naplno! Zapojte sa do Týždňa dobrovoľníctva...

Vyjadrite sa k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020
16. 05. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, na poslednom zasadnutí Rady vlády pre MNO , ktoré sa konalo v marci, sme predstavili harmonogram prípravy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (ďalej len „akčný plán“). V súčasnosti máme pripravený návrh...

Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
29. 03. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len USV ROS) v zmysle úlohy B.18. uznesenia vlády SR č. 105/2017 vypracoval „Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018“ (ďalej len „záverečné hodnotenie AP...

Predstavili sme projekt Výskum MNO
18. 02. 2019

Dňa 15. februára 2019 sme vo Vedeckom parku Univerzity Komenského predstavili nový národný projekt realizovaný na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) - Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, skrátene...

Harmonogram seminárov k zákonu o registri MNO - aktualizácia 27.02.2019
08. 02. 2019

Ako sme avizovali v článku "Otázky a odpovede k zákonu o registri MNO", zverejňujeme termíny a miesta konania informačných seminárov k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií. Aktualizácia: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov na seminár k zákonu o ...

Otázky a odpovede k zákonu o registri MNO
06. 02. 2019

Vážení priatelia a priateľky, nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, rozhodli sme sa spoločne so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR pripraviť pre Vás úvodnú pomôcku. Formou často...

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy