Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2020, štvrtok
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú...

Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu
19. 03. 2020

Celá naša spoločnosť momentálne prežíva krízu spôsobenú koronavírusom. Hoci sa nachádzame v relatívne skorom štádiu svetovej pandémie, už teraz je jasné, že táto kríza prináša požiadavky na to, aby boli občania súdržní, solidárni a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho ľudí sa...

Pracovná skupina pre tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 naďalej pokračuje vo svojej práci
10. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo v poradí štvrté stretnutie pracovnej skupiny zameranej na prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030. Pracovná skupina sa zamerala hlavne na programovanie nového obdobia EÚ fondov a priority, ktoré majú...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 pokračuje vo svojej práci
16. 01. 2020

Od ostatného stretnutia pracovnej skupiny pre tvorbu novej KROS ubehol presne mesiac a pracovná skupiny sa 9. januára 2020 stretla po tretí krát. Splnomocnenec v úvode privítal členov pracovnej skupiny a zaželal im všetko dobré v novom roku. Ku koncu roka 2019 bol...

Druhý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Trnavskej univerzite je úspešne za nami!
07. 01. 2020

V roku 2018 sme v zimnom semestri odštartovali prvý ročník predmetu Klinika občianskej spoločnosti na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na základe veľmi dobrej spätnej väzby od študentov sme ho realizovali aj v zimnom semestri v roku 2019. Práve v mesiaci...

Stretnutie pracovnej skupiny k plneniu úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 zameraných na dobrovoľníctvo
03. 01. 2020

Dňa 12. decembra 2019 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej hlavnými cieľmi je plnenie úloh B.9. a B.10. Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020. V rámci daných úloh je potrebné pripraviť návrh mechanizmu priamej štátnej podpory...

Pracovná skupina zameraná na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 sa stretla po druhýkrát
03. 01. 2020

Splnomocnenec privítal dňa 9. decembra 2019 členov pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie na jej druhom zasadnutí. Pred zasadnutím boli členom pracovnej skupiny zaslané zo strany ÚSV ROS vypracované nasledovné podklady: návrh štruktúry Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

Vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
31. 10. 2019

Činnosť a aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej „ÚSV ROS“) sa odvíjajú od dôležitého strategického dokumentu Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku (ďalej len „Koncepcia“), ktorá vznikla v roku 2012 s platnosťou do roku 2020.  V...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy