Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2023, štvrtok
 

Správy


:


NA PRIPOMIENKOVANIE: Národný plán rozvoja dobrovoľníctva na roky 2024 - 2030
07. 12. 2023

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií organizovala v priebehu roku 2023 sériu okrúhlych stolov so zástupcami verejnej správy, samosprávy a organizáciami rozvíjajúcimi dobrovoľníctvo. Ich zámerom bolo pripraviť návrh Národného plánu rozvoja dobrovoľníctva na obdobie rokov 2024 –...

Aktuálne informácie k akreditácii v oblasti dobrovoľníckych činností v zmysle zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13. 11. 2023

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti aj napriek neschváleným financiám na dotačnú schému zameranú na podporu rozvoja dobrovoľníctva plánuje začiatkom roka 2024 spustiť výzvu na predkladanie žiadostí o akreditáciu v oblasti dobrovoľníckych činností. V ...

Hľadáme posilu do nášho tímu
04. 07. 2023

V záujme zlepšovania podmienok pre systematickú finančnú podporu dobrovoľníckych programov začne Ministerstvo vnútra SR v roku 2023 udeľovať akreditácie podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve pre organizácie zabezpečujúce výkon dobrovoľníckej činnosti. Overovanie spôsobilosti...

Návrhy dodatkov k Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie predložené do medzirezortného pripomienkového konania
26. 04. 2023

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Návrh dodatku č. 5 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sú v termíne od 20. apríla do 4. mája 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania...

Akreditácia v oblasti dobrovoľníckych činností a dotačná schéma na rozvoj dobrovoľníctva: Nachádzame sa v procese prípravy
18. 04. 2023

Dňa 2. februára 2023 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona č. 50/2023, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatá novela vytvára predovšetkým  podmienky pre systematickú finančnú podporu...

V regiónoch sme mapovali aktuálny stav poskytovania a financovania služieb vo verejnom záujme, ktoré zabezpečujú mimovládne neziskové organizácie
08. 12. 2022

V rámci národného projektu Participácia 2 sme sa vybrali do vybraných krajských miest, aby sme sa prostredníctvom fókusových skupín dozvedeli viac o poskytovaní služieb vo verejnom záujme zabezpečovaných MNO v troch oblastiach – neformálne vzdelávanie, pomoc ľudom bez domova a ...

Zúčastnili sme sa podujatia Srdce na dlani 2022
07. 12. 2022

Bratislavské dobrovoľnícke centrum každoročne v rámci slávnostného podujatia Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov/čky, ich koordinátorov/ky, dobrovoľnícke projekty, programy a výnimočné prejavy solidarity k službe druhým v bratislavskom kraji. Záštitu nad podujatím aj tento rok...

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií poskytuje podporu pre dobrovoľnícke aktivity súvisiace s integráciou ľudí na úteku z Ukrajiny
09. 08. 2022

Ste pracovníkom/-čkou a dobrovoľníkom/-čkou v mimovládnych neziskových organizáciách, verejných inštitúciách, obciach, mestách, školách a pod., ktorí už pracujú  s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, alebo ich plánujú zahrnúť do svojich aktivít a chcú sa venovať aktivitám podporujúcim integráciu...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy