Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2019, Streda
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Otázky a odpovede k zákonu o registri MNO
06. 02. 2019

Vážení priatelia a priateľky, nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, rozhodli sme sa spoločne so sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra SR pripraviť pre Vás úvodnú pomôcku. Formou často...

Vyjadrite sa k návrhu Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2019 - 2020
16. 05. 2019

Milí priatelia, milé priateľky, na poslednom zasadnutí Rady vlády pre MNO , ktoré sa konalo v marci, sme predstavili harmonogram prípravy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 (ďalej len „akčný plán“). V súčasnosti máme pripravený návrh...

Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018
29. 03. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len USV ROS) v zmysle úlohy B.18. uznesenia vlády SR č. 105/2017 vypracoval „Záverečné hodnotenie Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018“ (ďalej len „záverečné hodnotenie AP...

Predstavili sme projekt Výskum MNO
18. 02. 2019

Dňa 15. februára 2019 sme vo Vedeckom parku Univerzity Komenského predstavili nový národný projekt realizovaný na pôde Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) - Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, skrátene...

Harmonogram seminárov k zákonu o registri MNO - aktualizácia 27.02.2019
08. 02. 2019

Ako sme avizovali v článku "Otázky a odpovede k zákonu o registri MNO", zverejňujeme termíny a miesta konania informačných seminárov k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií. Aktualizácia: Vzhľadom na vysoký počet prihlásených účastníkov na seminár k zákonu o ...

Splnomocnenec odovzdal ocenenie Srdce na dlani
20. 12. 2018

Dňa 4. decembra 2018 sa konalo v Koncertnej sieni Dvorana v Bratislave slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2018. Srdce na dlani oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky (jednotlivcov aj kolektívy) a ich projekty, ktoré vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v ...

Ministerka školstva schválila Koncepciu výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu
02. 05. 2018

Dňa 19. apríla 2018 schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Koncepciu výchovy a vzdelávania detí  a mládeže k dobrovoľníctvu. Na príprave materiálu sa vďaka aktívnej účasti v pracovnej skupine podieľal aj ÚSV ROS. Cieľom koncepcie je priblížiť koncept...

Výzva na zasielanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“
24. 04. 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSVROS“) vyzýva na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie partnerstva v rámci pripravovaného národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti“(ďalej projekt)...

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy