Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
02. 11. 2020

Dňa 29. októbra 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom. Splnomocnenec vlády informoval pána štátneho tajomníka o spoločnej úlohe B.10. z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

Dokončili sme sériu stretnutí s cirkvami a náboženskými spoločnosťami
02. 07. 2020

Počas posledných júnových dní sme absolvovali stretnutia s poslednými tromi registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. 16. júna sme navštívili zástupcov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, následne sme v priestoroch nášho úradu privítali...

Vycestovali sme za cirkvami a náboženskými spoločnosťami v rámci plnenia úlohy Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020
19. 06. 2020

Ako sme už niekoľkokrát informovali, ÚSV ROS sa postupne stretáva s predstaviteľmi jednotlivých cirkví a náboženských spoločností. Tento raz sme vycestovali na východ Slovenska, kde sme sa v Prešove stretli so zástupcami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a tiež Pravoslávnej...

Stretli sme sa s ďalšími cirkvami a náboženskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku
10. 06. 2020

ÚSV ROS pokračuje v rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. V priestoroch nášho úradu sme privítali biskupa Cirkvi...

Aj tento týždeň pokračujeme v stretnutiach s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
29. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020 ÚSV ROS pokračuje v stretnutiach s jednotlivými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Tento týždeň sme navštívili Bahájske spoločenstvo a ...

Stretávame sa s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku
21. 05. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú...

Dobrovoľníctvo v čase koronavírusu
19. 03. 2020

Celá naša spoločnosť momentálne prežíva krízu spôsobenú koronavírusom. Hoci sa nachádzame v relatívne skorom štádiu svetovej pandémie, už teraz je jasné, že táto kríza prináša požiadavky na to, aby boli občania súdržní, solidárni a pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú. Mnoho ľudí sa...

Pracovná skupina pre tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 naďalej pokračuje vo svojej práci
10. 02. 2020

Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo v poradí štvrté stretnutie pracovnej skupiny zameranej na prípravu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030. Pracovná skupina sa zamerala hlavne na programovanie nového obdobia EÚ fondov a priority, ktoré majú...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy