Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2021, streda
 

Správy - Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti


:


Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2024 v medzirezortnom pripomienkovom konaní
14. 05. 2021

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030 (ďalej len „KROS“) a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2024 (ďalej len „Akčný plán“) je v termíne od 14. - 27. mája 2021 predmetom medzirezortného...

Existujúce postupy a metodiky poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu z pohľadu efektívnosti, transparentnosti a účelnosti
30. 03. 2021

Dotačné schémy rezortov tvoria významný podiel na financovaní aktivít mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) sa tentoraz zameral na zmapovanie postupov a metodík ich poskytovania z pohľadu efektívnosti,...

Príprava návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 – 2030
17. 03. 2021

Posledný Akčný plán na roky 2019 – 2020 zadefinoval v úlohe č. 13 prípravu a tvorbu novej Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 -2030 (ďalej len „Koncepcia“). Na základe vzniknutej pandemickej situácie bol termín na predloženie návrhu Koncepcie na rokovanie...

Splnomocnenec vlády SR odovzdal na podujatí Dobrovoľník roka ocenenie Srdce na dlani
12. 03. 2021

Dňa 11. marca 2021 sa uskutočnil 12. ročník slávnostného odovzdávania ocenení Dobrovoľník roka, ktoré organizovalo Národné dobrovoľnícke centrum – CARDO v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii na Slovensku a Ministerstvom zahraničných vecí a ...

Fázy procesu tvorby Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2030 podľa metodiky
08. 03. 2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravuje Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2021 - 2030 v zmysle metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Jednotlivé fázy prípravy si môžete pozrieť v dokumente Fázy procesu tvorby...

Splnomocnenec vlády SR diskutuje so zástupcami ministerstiev a fondov o efektívnosti, transparentnosti a účelnosti poskytovania dotácií pre mimovládne neziskové organizácie
05. 02. 2021

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl otvoril koncom minulého roka sériu stretnutí, na ktorých diskutoval so štátnymi tajomníkmi a tajomníčkami a ďalšími zástupcami a zástupkyňami ministerstiev o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu. Aktuálne prebiehajú...

Zverejňujeme Analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO
18. 12. 2020

V rámci plnenia úlohy č. 11 Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2019 – 2020, ktorá znie Vypracovať analýzu stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré...

Splnomocnenec vlády sa stretol so štátnym tajomníkom pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
02. 11. 2020

Dňa 29. októbra 2020 sa splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl stretol so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom. Splnomocnenec vlády informoval pána štátneho tajomníka o spoločnej úlohe B.10. z Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy