Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2024, streda
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


:


MPK/Zníženie administratívnej záťaže obcí pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu
31. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Oblasť: životné prostredie  Typ LP: MPK Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a ...

Nelegislatívny materiál/Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí
31. 03. 2024

Predkladateľ: minister životného prostredia Oblasť: životné prostredie  Typ: nelegislatívny materiál   Dňa 20.03.2024 vláda schválila Vyhlásenie mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných...

MPK/Technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
24. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Oblasť: životné prostredie   Typ LP: MPK Dňa 20.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného...

PI/Environmentálne overovanie a registrácie organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit
24. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Oblasť: životné prostredie Typ LP: PI  Dňa 19.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom...

MPK/Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel
24. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Oblasť: životné prostredie Typ LP: MPK Dňa 19.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o...

Nariadenie vlády SR/Nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
18. 03. 2024

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia Oblasť: životné prostredie Typ: nariadenie vlády SR Dňa 06.03.2024 vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z.,...

MPK/Prerozdelenie vedeckých a technických úloh Európskej chemickej agentúre
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ LP: MPK Dňa 26.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o...

PI/Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel
03. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: PI Dňa 22.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]