Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Z denníkov


:


Z denníkov analytiky - Apríl 2020
17. 04. 2020

Koronavírus ovplyvňuje aj parti rozpočty Participatívne rozpočty na stredných školách v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji sa museli v školskom roku 2019/2020 pre Covid-19 zrušiť. Touto cestou by sme chceli poďakovať zamestnancom krajov, ktorí boli proaktívni a chceli...

Z denníkov analytiky - Marec 2020
03. 03. 2020

Väčšina stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja zapojených do programu PARTI ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH má za sebou prvú fázu, v ktorej prostredníctvom spoločenskej hry zoznámili svojich žiakov s tým, čo to je a ako funguje...

Z denníkov analytiky - Február 2020
25. 02. 2020

Uskutočnila sa prvá prednáška nového predmetu „Verejná politika na Slovensku“ 17. februára 2020 sme sa zúčastnili prvej prednášky v rámci novovytvoreného predmetu Verejná politika na Slovensku, ktorý je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej...

Z denníkov analytiky - Január 2020
30. 01. 2020

Filozofická fakulta UK ponúka priestor pre šírenie výsledkov projektu NP PARTI v rámci nového predmetu Analýza toho ako a koho vzdelávať v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako a kde budovať kapacity, ukázala, že jedným z kľúčových prostredí pre šírenie výsledkov...

Z denníkov analytiky - December 2019
11. 12. 2019

Dobrá správa, participatívne rozpočty na školách budú v ďalších krajoch! S potešením Vám môžeme oznámiť, že v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnia participatívne rozpočty na stredných školách v troch krajoch – Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji.  V ...

Z denníkov pilotných schém (nadstavba) - November 2019
30. 11. 2019

Pilotný projekt č. 1: Pripravená aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  zastrešil v rámci národného projektu Participácia spoluprácu organizácie Asociácia na ochranu...

Z denníkov analytiky - November 2019
25. 11. 2019

Začali sme vzdelávať zamestnancov Úradu vlády SR ako participovať V novembri sme pokračovali sériou školení Participatívna tvorba verejných politík, ktoré sme tentokrát otvorili pre zamestnancov Úradu vlády SR. Štátna správa je pre nás prioritou, pretože na ňu sa pri participatívnej...

Z denníkov pilotných schém - Október 2019 (nadstavba)
04. 11. 2019

Pilotný projekt č.6 - Budujeme komunity, alebo si pripraviť projekt?  Organizátor: mesto Svidník a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiMiesto: Dom kultúry SvidníkLektorky:  Barbara Gindlová a Mária Radváková Tréning bol venovaný príprave projektov v previazaní na...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]