Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Koncepcia rozvoja OS

Zámerom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku je analyzovať súčasný stav občianskej spoločnosti na Slovensku, identifikovať priority jej rozvoja, a zároveň poskytnúť návrhy opatrení na zintenzívnenie spolupráce medzi orgánmi štátnej správy a občianskou spoločnosťou.

Koncepcia obsahuje základné východiská a predstavu o prioritných oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti, v ktorých má byť aktívny štát a verejná správa na Slovensku. Dokument ponúka základné argumenty pre podporu občianskej spoločnosti a spoluprácu štátu a MNO a zameriava sa na štyri okruhy, v ktorých navrhuje aktivity verejnej správy, a to: spoluprácu verejnej správy a MNO; podporu aktívnych občanov a posilňovanie sociálneho kapitálu; podporu verejnej diskusie o závažných otázkach spoločnosti; a otvorené vládnutie a transparentnú správu vecí verejných a občiansku spoločnosť. V každom z týchto okruhov sú pomenované prioritné úlohy do roku 2020, ktoré je potrebné zrealizovať pre rozvoj danej oblasti.

Dokumenty:

SK

EN

Východiskovými dokumentmi na vypracovanie Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku boli dve štúdie, ktoré zrealizovalo konzorcium troch známych organizácii – Inštitútu pre verejne otázky, Centra pre filantropiu a PDCS: