Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2024, streda
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


:


PI/Podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
24. 03. 2024

Predkladateľ: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo  Typ LP: PI  Dňa 18.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z....

MPK/Zmeny v zozname omamných a psychotropných látok
18. 03. 2024

Predkladateľ: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Oblasť: zdravotníctvo  Typ LP: MPK Dňa 15.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorého cieľom je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení...

Zákon/Zahrievané tabakové výrobky
12. 03. 2024

Oblasť: zdravotníctvo Predkladateľ: ministerstvo zdravotníctva Dňa 13.02.2024 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji...

PI/Zmeny v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
04. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI Dňa 27.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...

PI/Zdravotnícki záchranári vo vojenskom zdravotníctve
25. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI Dňa 21.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2024, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva...

PI/Výška náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2024
18. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI Dňa 13.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie...

MPK/Minimálna suma výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne na rok 2024
12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: MPK Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov...

PI/Zmeny v poisťovníctve
05. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI Dňa 31.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]