Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Konferencie

""

V rámci implementácie projektu realizujeme odborné konferencie, ktorých cieľom je:

  • vytvoriť priestor pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov a výstupov projektu pre cieľové skupiny identifikované projektom,
  • podporiť realizáciu participatívnych procesov s dôrazom na zapájanie zainteresovaných aktérov, verejnosti, MNO a občanov,
  • pomôcť realizovať vybrané činnosti (sieťovanie, participácia, zber dát),
  • zabezpečiť možnosť zdieľania príkladov dobrej/zlej praxe, poznatkov, skúseností,
  • ponúknuť možnosť prezentácie živých príbehov a osobných skúseností,
  • zaistiť priestor pre diskusiu a sieťovanie účastníkov konferencií, 
  • otvoriť priestor pre testovanie metód a foriem zapájania verejnosti.

2022

Participácia 2.0 summer party NP Parti       Participácia 2.0 reloaded       Na spolupráci záleží      

2023

Parti Party         NP Parti Let´s go parti! (14.-15.11.2023)