Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Na spolupráci záleží

""Spolupráca a dialóg sú základné metódy aktivít národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. Práve prehĺbenie partnerstva a dialógu bolo aj cieľom celoštátnej konferencie predstaviteľov MNO, občianskej spoločnosti a štátu Na spolupráci záleží, ktorú zorganizovali Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií v dňoch 7. – 8. 11. 2022 v Novej Cvernovke v Bratislave za účasti takmer 200 predstaviteľov a predstaviteliek občianskej spoločnosti.

Dôležitosť komunikácie a spolupráce štátu a občianskej spoločnosti potvrdili svojou účasťou na konferencii čelní predstavitelia štátu predseda vlády SR Eduard Heger, podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová a minister vnútra SR Roman Mikulec, ktorý s 11 MNO podpísal Memorandum o spolupráci (PDF, 150 kB)

""

BROŽÚRA Z KONFERENCIE

Zhrnutie celej konferencie sme pre vás pripravili v brožúre (PDF, 9 MB).

VIDEOSUMÁR Z KONFERENCIE

Pripravili sme pre vás krátky videosumár z konferencie, ktorý vám pripomenie priebeh a témy konferencie v praktickej skratke:

FOTODOKUMENTÁCIA

Tváre a momenty konferencie sme pre vás zachytili na fotografiách Jána Gombalu, ÚSV ROS.

OTVORENIE KONFERENCIE

""

Účastníkom a účastníčkam konferencie sa prostredníctvom videopozdravu prihovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá uistila zástupcov a zástupkyne MNO, že pri obrane demokracie bude vždy stáť pri nich.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač ocenil enormný záujem zástupcov MNO a občianskej spoločnosti o konferenciu. Privítal záujem o stretávanie sa, dialóg a spoluprácu. Vyjadril uznanie tretiemu za sektoru, ktorý ukázal svoju silu, flexibilitu a schopnosť rýchlej reakcie nielen v krízových situáciách, ktoré si všimla aj verejnosť a politická reprezentácia krajiny. Súčasne naznačil tri výzvy, ktoré aktuálne stoja pred neziskovým sektorom:

 • Učiť sa znova dialógu
 • Politické prostredie a jeho meniaci sa pohľad na občiansku spoločnosť
 • Kamenný verzus aktivistický sektor

Predseda Komory MNO Marcel Zajac poďakoval prezidentke za to, že Úrad prezidentky SR vždy bol a je otvorený neziskovému sektoru. V príhovore však poukázal aj na stále nedostatočné postavenie neziskového sektor vo fiškálnom aj legislatívnom rámci. 

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE

Konferencia mala okrem spoločenskej stránky aj pracovný charakter. V panelových diskusiách sme debatovali o témach, ktoré hýbu nielen sektorom, ale aj celou krajinou. Účastníci konferencie riešili jednotlivé problémy neziskového sektora a spoločnosti v niekoľkých pracovných skupinách. Jednotlivé témy, účastníkov a účastníčky a výstupy pracovných skupinách nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Zásadným výstupom konferencie, v ktorej sa predstavitelia a predstaviteľky MNO obracajú na vlády SR je Vyhlásenie Zastavme špirálu sporov a začnime sa rozprávať o Slovensku, ktoré v prvej časti volá po trpezlivom dialógu, ktorého cieľom je postupné znižovanie napätia v spoločnosti a otvorenie diskusie o budúcnosti Slovenska, pričom zástupcovia MNO ponúkajú svoju ochotu, skúsenosti, ľudské i odborné kapacity. Druhá časť Vyhlásenie prináša konkrétne kroky na zlepšenie podmienok pre prácu neziskového sektora v niekoľkých kategóriách:

 • EÚ fondy
 • Nové nástroje financovania aktivít MNO
 • Humanitárna pomoc
 • Participácia
 • Dobrovoľníctvo v čase krízy

PROGRAM A VÝSTUPY Z KONFERENCIE

1.DEŇ (7. novembra 2022)

 • Čo v sektore nerobíme a mali by sme?
  • Zákopy vonku sa prehlbujú, radikalizujú a slovník hrubne. Vieme sa vo vnútri sektora rozprávať o zložitých témach? Prinesú politici riešenia? Alebo zostáva na občianskej spoločnosti, aby hľadala cestu a ponúkla nástroje a konkrétne aktivity, ktoré budú spoločnosť učiť, že aj zložité a kontroverzné témy majú riešenia?

""

  • Panelová diskusia: Klára Šimáčková Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády ČR pre ľudské práva, Karin Andrášiková, Deti ulice, Lukáš Zorád, konzultant PDCS, moderátorka Katarína Batková
  • Výstupy: V diskusii zaznelo niekoľko praktických odporúčaní, ktoré sú návodom, ako znižovať eskaláciu v spoločnosti. Je potrebné uvedomiť si, že v hodnotových otázkach boj nepomáha. Potrebujeme vyvážený a zrozumiteľný dialóg, ale aj dôstojný a „žiteľný“ život pre všetkých ľudí, inak nie je možné ani vnímať hodnoty, ktoré by mali formovať naše postoje.

 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 1: Vnútorné formálne štruktúry MNO a ich reprezentácia navonok
  • Neziskový sektor zastrešuje široké spektrum činností – od individuálnych aktivít malej skupiny až po celoštátne iniciatívy. Sú rôzne formalizované a zastrešené fyzickými aj právnickými osobami. Pre vonkajšie prostredie je tento stav čiastočne zmätočný. Ako by mali vyzerať štruktúry zastupujúce MNO voči verejnej správe? Kým by mala byť vedená externá komunikácia MNO voči verejnosti? Má byť reprezentácia MNO tvorená na základe osobného líderstva a príbehu, alebo na základe štruktúrovaných pravidiel? 
  • Práca v skupinách
  • Moderátor: Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska
 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 2: Kultúrne vojny a občianska spoločnosť
  • Diskusia o kultúrnych vojnách a ich vplyvu na občiansku spoločnosť na Slovensku. Ako sa našej spoločnosti mohlo stať, že sme sa ocitli pred barom Tepláreň 12. októbra 2022 o 19:00? Bude občianska spoločnosť aktívna v procese smerovania našej krajiny späť medzi tolerantné spoločenstvá? 
  • Panelová diskusia: Marcel Zajac, predseda Komory MNO, Veronika Fishbone Vlčková, riaditeľka Nadácie M. Šimečku, Daniel Pastirčák, Slovenský ochranársky snem, Vanda Tuchyňová, OZ Proti korupcii
 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 3: Úloha občianskych organizácií v demokracii
  • Priestor pre vnútornú diskusiu medzi jednotlivými organizáciami o témach súvisiacich s verejným angažovaním sa, straníckosťou vs. apolitickosťou. Otvoríme otázky týkajúce sa vnútorného dialógu o hodnotách v samotných organizáciách, ako spolupracovať v rámci mimovládneho sektora v spoločenskej a politickej situácii, ktorá je veľmi polarizovaná a zároveň postupne odkláňajúca sa od hodnôt demokratickej spoločnosti, právneho štátu a ochrany základných práv a slobôd. 
  • Diskusia v menších skupinách 
  • Moderátorka: Katarína Batková
 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 4: Participácia a dialóg so štátom
  • Strávili ste veľa času pripomienkovaním dokumentu a žiadna z vašich pripomienok nebola zapracovaná? Dozvedeli ste sa o pripravovanom materiáli tak neskoro, že ste sa už nestihli zapojiť do jeho tvorby? Zúčastnili ste sa pracovnej skupiny organizovanej niektorým ministerstvom a neviete, ako vaša účasť prispela k zlepšeniu pripravovaného materiálu? Odpovede na tieto a mnoho ďalších otázok vrátane návrhu riešení na pomenované problémy budeme hľadať v spoločnej diskusii so zástupcami MNO. 

""

   • Diskusia v menších skupinách koordinácia: Alexandra Poláková / Barbara Gindlová

 • SPOLOČNÁ DISKUSIA V PLÉNE K ZÁVEROM Z PRACOVNÝCH SKUPÍN
  • Prezentácia záverov z jednotlivých skupín a formulovanie a prijatie 1. časti vyhlásenia z konferencie
  • Facilitátorka: Kaja Miková, PDCS

""

2.DEŇ (8. novembra 2022)

 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 1:Nové modely financovania MNO (fond na podporu MNO, služby vo verejnom záujme, daňová úprava nepeňažných darov)
  • Diskusia o nových mechanizmoch financovania MNO, zabezpečujúcich ich udržateľnosť a stabilné poskytovanie všeobecne prospešných služieb. Vízia fondu na podporu MNO, východiskový stav poskytovania a financovania služieb vo verejnom záujme a na možné zmeny v daňovej úprave poskytovania nepeňažných darov. 

""

(PDF, 1 MB)

 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 2: Dobrovoľníctvo v čase krízy
  • Príklady dobrej praxe zapájania dobrovoľníčok a dobrovoľníkov v čase krízy a spolupráce rôznych aktérov v tejto oblasti a príklady nefungujúcich spoluprác a aktivít. Návrh základných princípov, na ktorých by zapájanie dobrovoľníkov do riešenia kríz malo stáť. 
  • Prezentácia a práca v skupinách
  • Moderátorky: Alžbeta Brozmanová Gregorová, UMB Banská Bystrica, Mária Milková, ÚSV ROS
  • Výstup: V spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií bolo prijatých viacero dôležitých záverov, z ktorých za najdôležitejšie môžeme považovať  zavedenie finančného mechanizmu zameraného na systematickú podporu dlhodobého dobrovoľníctva a tiež zapojenie organizácií pracujúcich s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pri príprave Koncepcie krízového riadenia tak, aby sa dobrovoľníci stali integrálnou a plnohodnotnou súčasťou riešenia kríz na Slovensku.
 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 3:Nové výzvy – staré politiky? Reziliencia a humanitárna pomoc
  • Vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, pokračujúca migrácia do EÚ, pandémia COVID-19 a iné krízy, kde MNO zohrávajú veľkú úlohu pri ich riešení. Ako vyzerá spolupráca so štátom? Je systém humanitárnej pomoci dostatočne pripravený? Na čo existujú kapacity a vôľa na strane štátnych orgánov? Čo trápi humanitárnu pomoc do zahraničia, aké sú odporúčania zo slovensko-ukrajinských hraníc a aké ponaučenie si môžeme zobrať z integrácie ľudí z UA na Slovensku? 
  • Prezentácie a diskusia v skupinách: Juraj Repiský, Sekcie krízového riadenia MV SR, Tomáš Bokor, riaditeľ Agentúry SAMRS, Andrea Najvirtová, Človek v ohrození 
  • Moderátor: Daniel Kaba, Ambrela 
 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 4: Program Slovensko
  • Nové eurofondy na obdobie 2021 – 2027 sa pripravovali v turbulentnom období množiacich sa geopolitických, spoločenských a hospodárskych kríz. Európska únia na ne reaguje novými podpornými nástrojmi. Ako Slovensko strategicky plánuje, ak chce jednotlivé nástroje a politiky čo najlepšie využiť. Darí sa nám to? Zvládli sme naprogramovať európske zdroje tak, aby sme dokázali čeliť súčasným aj budúcim krízam? 

  ""

  • Panelová diskusia: Ján Ridzoň, generálny riaditeľ sekcie PSK MIRRI SR, Ľudmila Majláthová, Zastúpenie EK na Slovensku, Mária Machajdíková, SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Miroslav Mojžiš, expert na eurofondy ÚSV ROS 
  • Moderátor: Laco Oravec

 • PRACOVNÁ SKUPINA č. 5:Ukrajina – ako sme zvládli krízu?
  • Útok Ruska na Ukrajinu a následná utečenecká kríza postavili štátne inštitúcie pred úplne novú situáciu migračnej vlny, akej naša krajina nikdy nečelila. Ako sme to zvládli? Čo si z tejto situácie odnášame? Ako sa zmení postoj štátu k migrácii? Akú rolu štát prisúdi MNO?

""

   • Panelová diskusia: Michaela Kaňová, generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia MV SR, Róbert Šiška, vedúci odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce, Migračný úrad SR, Branislav Tichý, poradca pre migráciu MV SR 

 • SPOLOČNÁ DISKUSIA V PLÉNE K ZÁVEROM KONFERENCIE
  • Prezentácia záverov z jednotlivých skupín a formulovanie a prijatie spoločného vyhlásenia z konferencie
  • Facilitátorka: Kaja Miková, PDCS 

HOSTIA O KONFERENCII

Pozrite si osobné vyjadrenia hostí konferencie o tom, aký je zmysel a prínos spolupráce štátu a neziskového sektora:

ÚČASTNÍCI O KONFERENCII

Prečo prišli na konferenciu zástupcovia a zástupkyne MNO? Zistite v krátkych videovyjadreniach:

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým hosťom a hostkám za ich aktívnu účasť na konferencii. Ďakujeme účastníkom a účastníčkam konferencie za ich ochotu diskutovať, spoločne uvažovať o zlepšovaní podmienok pre prácu MNO, za ich poznatky a skúsenosti z ich pracovných aktivít, ale najmä za ich dennodennú prácu, ktorú vykonávajú v prospech pozitívnej a demokratickej budúcnosti Slovenska.


Konferenciu Na spolupráci záleží, ktorá sa konala v dňoch 7. – 8.11. 2022 v Novej Cvernovke v Bratislave pripravili Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií. Podujatie sa realizovalo v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II., ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.