Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Členovia

Zástupcovia verejnej správy:

 • minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, predseda Rady vlády SR pre MNO
 • splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová, podpredsedníčka Rady vlády SR pre MNO
 • štátna tajomníčka ministerstva financií, Daniela Klučková, podpredsedníčka Rady vlády SR pre MNO
 • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Marek Eštok, podpredseda Rady vlády SR pre MNO
 • štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislav Ondruš
 • štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Slavomír Partila
 • štátny tajomník ministerstva kultúry, Tibor Bernaťák
 • štátny tajomník ministerstva spravodlivosti, Katarína Roskoványi
 • štátny tajomník ministerstva zdravotníctva, Ladislav Slobodník 
 • štátny tajomník ministerstva hospodárstva, Vladimír Šimoňák 
 • štátny tajomník ministerstva životného prostredia, Filip Kuffa
 • štátny tajomník ministerstva dopravy, Igor Choma
 • štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Jozef Smatana
 • štátny tajomník ministerstva obrany, Igor Melicher
 • štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, Michal Kaliňák 
 • splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, Ákos Horony 
 • splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Alexander Daško
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska, Tomáš Tahotný
 • zástupca Únie miest Slovenska, Jana Červenáková
 • zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8, Matúš Lukačovič 

Zástupcovia MNO:

 • zástupca Sociofóra, Jozef Kákoš
 • zástupca Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, Milada Dobrotková
 • zástupca Ekofóra, Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre MNO
 • zástupca Siete enviromentálnych výchovných programov Špirála, Richard Medal
 • zástupca Rady mládeže Slovenska, Juraj Lizák
 • zástupca Fóra donorov, Soňa Lexmanová
 • zástupca Asociácie komunitných nadácií Slovenska, Ľubica Lachká
 • zástupca Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, Daniel Kaba
 • zástupca Ženskej loby Slovenska, Zuzana Magurová
 • zástupca Slovenskej humanitnej rady, Peter Devínsky
 • zástupca Únie materských centier, Daniela Konečná
 • zástupca Fóra života, Marcela Dobešová
 • zástupca poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Klára Orgovánová
 • zástupca Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Marek Machata
 • zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Branislav Mamojka
 • zástupca Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR, Jaroslav Ostrčil
 • zástupca Združenia horských a ostatných záchranných systémov SR, Štefan Smrekovský
 • zástupca Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová
 • zástupca Vidieckeho parlamentu, Mária Behanovská
 • zástupca Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Alžbeta Brozmanová Gregorová
 • zástupca Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Branislav Jelenčík
 • zástupca Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Elena Marušáková
 • zástupca Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za MNO, Martin Macko 
 • zástupca Asociácie firemných nadácií, Tatiana Svrčková
 • zástupca Slovenskej siete proti chudobe, Anna Galovičová
 • zástupca Platformy pre demokraciu, Ján Orlovský 
 • zástupca Slovenského olympijského a športového výboru, Patrik Hrbek
 • významná odborníčka z oblasti MNO, Zuzana Homer
 • významný odborník z oblasti MNO, Martin Halás
 • významný odborník z oblasti MNO, Branislav Kováčik
 • významný odborník z oblasti MNO, Martin Fedor
 • významný odborník z oblasti MNO, Martin Giertl