Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2023, nedeľa
 

Členovia

Zástupcovia verejnej správy:

 • minister vnútra, Ivan Šimko, predseda Rady vlády SR pre MNO
 • splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač, podpredseda Rady vlády SR pre MNO
 • štátny tajomník ministerstva financií
 • štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
 • štátny tajomník ministerstva kultúry
 • štátny tajomník ministerstva spravodlivosti
 • štátny tajomník ministerstva zdravotníctva
 • štátny tajomník ministerstva hospodárstva
 • štátny tajomník ministerstva životného prostredia
 • štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 • štátny tajomník ministerstva obrany
 • splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
 • splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska
 • zástupca Únie miest Slovenska
 • zástupca Združenia samosprávnych krajov SK 8
 • štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Zástupcovia MNO:

 • zástupca Sociofóra, Mária Machajdíková
 • zástupca Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, Božena Bušová
 • zástupca Ekofóra, Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre MNO
 • zástupca Siete enviromentálnych výchovných programov Špirála, Richard Medal
 • zástupca Rady mládeže Slovenska, Juraj Lizák
 • zástupca Fóra donorov, Soňa Lexmanová
 • zástupca Asociácie komunitných nadácií Slovenska, Ľubica Lachká
 • zástupca Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, Daniel Kaba
 • zástupca Ženskej loby Slovenska, Zuzana Magurová
 • zástupca Slovenskej humanitnej rady, Peter Devínsky
 • zástupca Únie materských centier, Daniela Konečná
 • zástupca okrúhleho stola Maďarov na Slovensku, Andrea Lelovics
 • zástupca Fóra života, Marcela Dobešová
 • zástupca poradného orgánu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Klára Orgovánová
 • zástupca Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Marek Machata
 • zástupca Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, Branislav Mamojka
 • zástupca Asociácie telovýchovných jednôt a klubov SR, Jaroslav Ostrčil
 • zástupca Združenia horských a ostatných záchranných systémov SR, Štefan Smrekovský
 • zástupca Slovenského Červeného kríža, Zuzana Rosiarová Kesegová
 • zástupca Vidieckeho parlamentu, Mária Behanovská
 • zástupca Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, Alžbeta Brozmanová Gregorová
 • zástupca Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Branislav Jelenčík
 • zástupca Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Mária Lévyová
 • zástupca Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť za MNO, Kálmán Petőcz
 • Významná osobnosť menovaná splnomocnencom, Karolína Miková
 • Významná osobnosť menovaná splnomocnencom,
 • Významná osobnosť menovaná splnomocnencom, Peter Medveď
 • Významná osobnosť menovaná splnomocnencom, Laura Dittel
 • Významná osobnosť menovaná splnomocnencom, Boris Strečanský
 • zástupca Asociácie firemných nadácií, Zuzana Thullnerová
 • zástupca Slovenskej siete proti chudobe, Anna Galovičová