Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Čo je Iniciatíva pre otvorené vládnutie

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (z angl. „Open Government Partnership“, alebo „OGP“) patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce medzinárodné iniciatívy. Spája reformátorov pôsobiacich vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a občanov, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre občanov.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie oficiálne vznikla 20. septembra 2011, kedy sa osem zakladajúcich členských krajín (Brazília, Indonézia, Mexiko, Nórsko, Filipíny a Juhoafrická republika) prihlásilo k Deklarácii otvoreného vládnutia a predstavili svoje prvé akčné plány.

Od roku 2011 sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo 79 členských krajín vrátane Slovenska a 20 miestnych vlád. Spoločne pracujú na viac než 3100 záväzkoch, ktoré smerujú k posilňovaniu princípov otvoreného vládnutia a teda k tomu, aby ich vlády boli otvorenejšie, transparentnejšie a zodpovednejšie.

Youtube video - Čo je OGP

Slovensko v Iniciatíve pre otvorené vládnutie

Logo OGP Slovenska republikaSlovensko sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo ako jedna z prvých členských krajín už v roku 2011 prostredníctvom dvojstupňového procesu. Ako prvý krok deklarovala vtedajšia predsedníčka vlády SR Iveta Radičová záujem Slovenska oficiálnym listom (PDF, 138 kB), v ktorom sa prihlásila k dodržiavaniu princípov formulovaných v Deklarácii otvoreného vládnutia. Koordinátorom agendy otvoreného vládnutia a procesmi súvisiacimi s Iniciatívou pre otvorené vládnutie bol a stále je poverený Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Druhým krokom bolo vypracovanie prvého Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na dvojročné obdobie v rokoch 2012 – 2013, ktorý obsahoval prvé záväzky smerujúce k otváraniu vlády SR v súlade s Deklaráciou otvoreného vládnutia.

K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020

Prihlásením sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie sa Slovensko zaviazalo okrem posilňovania hlavných princípov otvoreného vládnutia – transparentnosti, participácie a zúčtovateľnosti vlády voči svojim občanom, aj dodržiavať jednoduché procesné pravidlá:

  1. Pravidelne participatívnym spôsobom vypracovať dvojročné národné akčné plány v spolupráci s občianskou spoločnosťou.
  2. Implementovať záväzky akčných plánov v súlade s časovým harmonogramom
  3. Na konci každého dvojročného obdobia vypracovať hodnotiacu správu, ktorá sumarizujú úspešnosť implementácie OGP záväzkov.
  4. Spolupracovať pri tvorbe nezávislých hodnotiacich správ, ktoré zabezpečuje centrála Iniciatívy pre otvorené vládnutie v spolupráci s nezávislým hodnotiteľom.

Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku

Od svojho prihlásenia sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie Slovensko absolvuje dvojročné cykly, ktoré sú zastúpené Akčnými plánmi Iniciatívy pre otvorené vládnutie:

1. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2012 – 2013 prijatý uznesením vlády SR č. 50/2012

2. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 prijatý uznesením vlády SR č. 59/2015

3. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 prijatý uznesením vlády SR č. 104/2017

4. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 - 2021 prijatý uznesením vlády SR č. 553/2019

5. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022 - 2024 prijatý uznesením vlády SR č. 457/2022

6. Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 prijatý uznesením vlády SR č. 483/2023

V akčných plánoch ako aj prostredníctvom rôznych aktivít rozvíja Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s partnermi z verejnej správy a občianskej spoločnosti predovšetkým témy:

Detailnejšie informácie k jednotlivým akčným plánom a ich plneniu sú dostupné v sekcii Ako funguje Iniciatíva pre otvorené vládnutie a Iniciatíva pre otvorené vládnutie na Slovensku v praxi.

Kontakty pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku

Každá členská krajina Iniciatívy pre otvorené vládnutie identifikovala vedúce ministerstvo, alebo vládny úrad zodpovedný za koordináciu procesu a aktivít týkajúcich sa Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Na Slovensku túto úlohu plní úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Vo vzťahoch medzi centrálou Iniciatívy pre otvorené vládnutie a jednotlivými členskými krajinami vystupujú aj dva kontaktné body – na úrovni vysokého štátneho úradníka a na úrovni každodennej pracovnej agendy:

Lucia Lacika

Kontaktná osoba pre Iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku
Point of Contact of Open Government Partnership in Slovak republic
tel.: +421 2 509 44 924

Email: TA.13G4@DIF@