Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

Publikácie

Knižná edícia Participácia Vám prináša zaujímavé a pútavo spracované výstupy národného projekty Participácia II. Nájdete v nej užitočné metodiky, analytické materiály, ale aj konkrétne príbehy participácie zo všetkých úrovní verejnej správy. 


Ako zmerať ľudskosť

""Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti mapoval prínos mimovládnych neziskových organizácií (MNO) v čase riešenia krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine v oblastiach humanitárnej pomoci, dobrovoľníckej činnosti, integrácie a finančných zbierok. Prieskum pomáhal reflektovať aktuálny stav, trendy a vývoj pomoci MNO a prináša  dáta za prvý rok vojny od februára 2022 do februára 2023. <čítajte viac> (PDF, 4 MB)

Na spolupráci záleží

""

Publikácia Na spolupráci záleží sa venuje spolupráci medzi tvorcami verejných politík a zástupcami MNO v procese formulovania verejných politík. Autori Hana Mravcová a Tomáš Winkler zrealizovali a spracovali 23 kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami MNO a tvorcami politík z prostredia ministerstiev. Čo autorov motivovalo k spracovaniu a vydaniu publikácie? S čím sa stretli a čo odporúčajú pre zlepšenie participatívnej praxe na národnej úrovni? <čítajte viac> (PDF, 616 kB)