Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


:


PI/Zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi
31. 03. 2024

Predkladateľ: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Oblasť: kultúra Typ LP: PI  Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských...

MPK/Nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase
18. 03. 2024

Typ LP: MPK Oblasť: kultúra Predkladateľ: ministerstvo kultúry Dňa 11.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Návrh zákona komplexne nanovo upravuje právne postavenie, poslanie, ako aj orgány, Slovenskej televízie a rozhlasu. Návrhom zákona sa...

MPK/Zmeny v ochrane pamiatkového fondu
11. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry SR Oblasť: kultúra Typ LP: MPK Dňa 05.03.2024 bol v MPK zverejnený poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Návrhom zákona sa predlžuje ...

MPK/Koordinátor digitálnych služieb
29. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  Oblasť: kultúra Typ LP: MPK Dňa 19.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o...

Informatívny materiál/Zriadenie Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra Typ: informatívny materiál Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál označený ako „Informácia o plnení úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 483 z 27. septembra 2023 k Akčnému plánu...

Ostatný materiál/Zmena účelu použitia výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry SR
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra, financie, investície Typ: ostatný materiál Dňa 18.10.2023 vláda SR schválila Návrh na zmenu účelu výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pôvodne určených na vybudovanie Múzea...

Ostatný materiál/Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra Typ: ostatný materiál Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie (s pripomienkou) materiál označený ako „Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu...

MPK/Zvýšenie odmeny pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
22. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra Typ: MPK Dňa 17.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2023 č. MK-.../2023 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]