Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Základné procesy Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Akčné plány

Akčný plán obsahuje konkrétne, realistické a ambiciózne záväzky členskej krajiny Iniciatívy pre otvorené vládnutie na dva roky, ktorými rozvíja princípy otvoreného vládnutia. Sú tvorené v spolupráci s predstaviteľmi verejnej správy a občianskej spoločnosti a na Slovensku ich prijíma Vláda SR svojimi uzneseniami.

Ich tvorba, ako aj implementácia je pravidelne konzultovaná s členmi a členkami Rady vlády pre MNO, v rôznych tematických pracovných skupinách, prostredníctvom individuálnych stretnutí či na verejných podujatiach, ktoré Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pravidelne organizuje (napr. Týždeň otvoreného vládnutia).

Cyklus Akčného plánu

Hodnotiace správy

O plnení úloh z akčných plánov ÚSV ROS informuje prostredníctvom pravidelných správ. Zároveň v súlade s pravidlami členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie pravidelne aktualizuje informácie súvisiace s Iniciatívou pre otvorené vládnutie na online portáli Trello. Portál je verejne dostupný bez potreby registrácie a obsahuje všetky informácie týkajúce sa stretnutí, jednotlivých úloh či podujatí. Približne v polovici a na konci implementačného obdobia každého dvojročného cyklu ÚSV ROS publikuje tzv. sebahodnotiace správy, v ktorých sumarizuje pokrok v plnení jednotlivých úloh.

Nezávislý hodnotiaci mechanizmus

Nezávislý hodnotiaci mechanizmus je súčasťou Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Každá členská krajina má prideleného nezávislého hodnotiteľa / hodnotiteľku, ktorá pravidelne monitoruje a následne dokumentuje proces tvorby a implementáciu jednotlivých akčných plánov a na základne týchto zistení vydáva odporúčania.Infografika k nezávislému hodnotiacemu mechanizmu

Základné dokumenty dvojročných cyklov Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku

1. Cyklus (2012 – 2013)

2. Cyklus (2015)

3. Cyklus (2017 – 2019)

4. Cyklus (2020 - 2021)

5. Cyklus (2022 -2024)

6. Cyklus (2024 - 2026)