Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Participovať: kedy a prečo?

Malý slovník pojmov, s ktorými pracujeme

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC

Knižná edícia Participácia priniesla vôbec prvý Slovník participácie, ktorý vás bezpečne prevedie spletitými terminologickými nástrahami participácie.

Prečo participovať?

Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia a  je moderným nástrojom správy vecí verejných, ktorý sa dostáva do popredia stále častejšie. O možnosť participácie sa hlási odborná verejnosť, rôzne záujmové združenia, mimovládne organizácie či aktívni občania a občianky, no jej význam rastie aj v očiach štátnych a verejných inštitúcií, ktoré chcú robiť kvalitnejšie verejné rozhodnutia za účasti občanov.

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC

Chcete hlbšie poznať či analyzovať dôvody pre participáciu? Hľadajte odpovede aj v jedenástich rozhovoroch s expertmi na tému participácia v publikácii Plytčiny a hlbočiny participácie. Uvažujte spolu s aktérmi diskusií o participácii na Slovensku: Choreografie zmeny.

ČO zvažujeme PRED zapojením verejnosti – mapujeme prínosy a nároky participácie v našej inštitúcii/úrade

Hodnotu demokracie preukazujeme tým, že hľadáme rôzne vhodné cesty participácie verejnosti, neaplikujeme teda na každú verejnú politiku jednotnú mustru participácie. Rozhodnutie, či, kedy a ako zapojiť verejnosť, je dôležité vždy dôkladne zvážiť, predovšetkým s ohľadom na konkrétnu situáciu.

→ CHCEM VEDIEŤ VIAC

Pre zvažovanie o participácii vo vašej inštitúcii/úrade môžete využiť aj skúsenosti úradníkov z Rakúska: Rakúske štandardy zapájania verejnosti – odporúčania pre dobrú prax.

Kedy v našej inštitúcii/úrade participovať?

Prostredníctvom Tabuľky: Mapujeme dôvody prečo participovať (DOCX, 179 kB) si môžete v rámci vašej inštitúcie zmapovať, koľko argumentov vo vašom prípade hovorí  za participáciu. Výpočet pomocných otázok nie je konečný. Predstavuje minimum, ktoré by si mala inštitúcia zodpovedať, aby získala lepší prehľad o tom, či vytvárať verejnú politiku za účasti verejnosti.

Príklad z praxe: Pandémia COVID-19 na Slovensku – ako nezapojenie niektorých kľúčových aktérov môže ohroziť život

Kedy v našej inštitúcii/úrade neparticipovať?

Existujú dôvody, pre ktoré je lepšie do tvorby vybranej politiky verejnosť nezapájať. Prostredníctvom Tabuľky: Mapujeme dôvody prečo neparticipovať (DOCX, 178 kB) si môžete v rámci vašej inštitúcie zmapovať, či existujú dôvody, prečo sa v danom prípade participácii vyhnúť.

7 podmienok úspešnej participácie

  • Dohodnite sa na osobe, ktorá bude mať na starosti neustále sledovanie procesu a jeho napĺňanie (a bude najlepšie informovaná aj o harmonograme a jednotlivých krokoch).
  • Dbajte na prípravu realistického časového plánu. Zvážte možné faktory, ktoré môžu spôsobiť zdržanie, realisticky odhadujte jednotlivé kroky realizácie.
  • Pri tvorbe návrhu vyberajte metódy predovšetkým s ohľadom na ich efektívnosť pre proces, nie cenu.
  • Buďte pripravení obhájiť cenu navrhovaného procesu. Sú nástroje, na ktorých je možné ušetriť, a sú výdavky, ktorých obmedzenie by mohlo ohroziť efektivitu procesu.
  • Nezabudnite už počas prípravy osloviť budúcich spolupracovníkov a overiť ich časové možnosti (napríklad facilitátorov, grafikov a pod.).
  • Súčasťou návrhu by malo byť aj pomenovanie alternatív a príprava krízových scenárov (v prípade, že očakávate v procese úskalia).
  • Súčasťou návrhu by malo byť aj overovanie a získavanie spätnej väzby o účinku informovania.


→ Pokračovať na kapitolu Participovať: kto a ako riadi participatívne procesy?