Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Dôvody pre participáciu

 • Vďaka participácii verejnosti vznikajú lepšie verejné rozhodnutia a lepšie verejné politiky.
 • Pri rozhodovaní o verejných politikách máme vďaka participácii väčší rozsah a lepšiu kvalitu vstupných informácií, následkom čoho rastie šanca, že prijatá politika bude lepšie akceptovaná a následne realizovateľná.
 • Participácia posilňuje dôveru občanov v štátnu a verejnú správu; rúca mylnú predstavu obyvateľov, že na ich názore aj tak nezáleží.
 • Participácia verejnosti posilňuje demokraciu, vzťahy verejnosti a vlády a podporuje aktívne občianstvo. Vďaka participácii kultivujeme spoločnosť, učíme sa lepšie porozumieť demokratickým procesom.
 • Participáciu, čiže aktívne zapájanie verejnosti pri tvorbe verejných politík, možno vnímať ako ukážku demokracie v praxi. Pokiaľ sa rozhodneme ísť cestou participácie v našej inštitúcii, vysielame tým spoločnosti signál, že:
  • Veríme a chceme presadzovať hodnoty demokracie v praxi.
  • Považujeme názory verejnosti za dôležité a relevantné.
  • Nebojíme sa otvorene komunikovať s verejnosťou, a to aj v prípade, že máme odlišné názory na problematiku.
  • Záväzok slúžiť občanom berieme vážne.
 • Participácia predstavuje nielen prax pri tvorbe verejných politík, ale participatívnym prístupom sa inštitúcia hlási k hodnotám demokracie.