Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Participácia

Participáciou vo vzťahu k tvorbe verejnej politiky rozumieme organizovaný a metodický proces, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia verejnej správy a rozličných sociálnych skupín (zainteresovaní aktéri) s cieľom iniciovať diskurz a kooperatívny konzultačný proces, zameraný na prijatie kolektívne záväzných rozhodnutí – verejných politík. Pod diskurzom rozumieme interaktívne procesy deliberácie medzi občanmi, resp. organizáciami a predstaviteľmi verejnej správy s cieľom zmysluplne prispieť k tvorbe politických rozhodnutí, a to transparentným a zodpovedným spôsobom. Dopĺňa politickú participáciu občanov (napr. účasť na voľbách), ako aj autonómnu participáciu občanov, iniciovanú a ukotvenú v občianskej spoločnosti (podľa Plichtová, Šestáková, 2020).