Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 

Metodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni

Metodika zapájania zraniteľných skupín na lokálnej úrovni predstavuje mechanizmus zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík. Verejná politika sa netvorí len na národnej úrovni – práve na úrovni miest a obcí prijímajú samosprávy množstvo opatrení a politík, ktoré majú priamy dopad na obyvateľov. Ak chcú byť samosprávy efektívne a chcú opatrenia realizovať pre všetkých obyvateľov, mali by sa témou participácie, teda vťahovania verejnosti do tvorby verejnej politiky, aktívne zaoberať. Autorky Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Alena Holka Chudžíková objasňujú, prečo je pre samosprávu výhodné zohľadniť hlas verejnosti a tvoriť svoje verejné politiky participatívne.

Metodiku si môžete pozrieť TU (PDF, 974 kB).

Metodika zapájania (PDF, 974 kB)